Auzosare, tecnologia i acció comunitària contra l’aïllament social de les persones grans que viuen soles

Publicacions Banc d’innovacions

Auzosare, tecnologia i acció comunitària contra l’aïllament social de les persones grans que viuen soles

Agintzari

TeknoAdineko, tecnologia i acció comunitària contra l’aïllament social de les persones grans que viuen soles

Plataforma tecnològica intel·ligent que permet detectar i conèixer situacions de solitud i aïllament social entre els sectors més envellits de la població, i activar respostes eficaces per part de la comunitat i dels serveis socials

Auzosare ha desenvolupat un sistema Big Data d’avaluació del risc, que permet l’organització, l’emmagatzematge, la manipulació, l’anàlisi i la modelització de grans quantitats de dades procedents del món real i vinculades a una referència espacial. Identifica les persones més grans de 65 anys que viuen soles i les cataloga en diferents nivells de vulnerabilitat o risc en base a indicadors físics i de salut, relacionals, econòmics, habitatge, distància de recursos bàsics i d’ajuda, etc. Es nodreix d’informació del padró, del cadastre i dels serveis socials municipals; així com d’informació identificada per agents de la xarxa comunitària de la persona (Beharis), prèviament capacitats en mirada social.

L’eina intel.ligent està adreçada a tres perfils diferents de persones: persones grans fràgils que es troben en una situació de solitud que repercuteix negativament en el manteniment de la seva autonomia; persones voluntàries de la comunitat que, a través d’una capacitació senzilla, participen en la identificació de situacions de vulnerabilitat; i professionals municipals que incorporen noves eines tecnològiques i aprofiten les potencialitats de la comunitat per a la intervenció social.

La plataforma es basa en el coneixement de les fortaleses i les debilitats de les xarxes comunitàries i els agents clau de cada municipi o territori, i s’està implementant de manera experimental tant en municipis urbans com rurals d’Euskadi. Inclou una eina tecnològica que permet detectar les situacions d’aïllament social; un programa d’activació de la comunitat i agents clau de cada territori; i una app que permet connectar amb els serveis socials municipals.

Agintzari

Banc d’innovacions

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials
NaviLens, sistema de codis que orienta les persones amb discapacitat visual en espais públics

NaviLens, sistema de codis que orienta les persones amb discapacitat visual en espais públics

NaviLens és un sistema de codis amb informació rellevant sobre els espais públics per augmentar l’autonomia de les persones amb dificultats visuals