Auzosare, tecnologia i acció comunitària contra l’aïllament social de les persones grans que viuen soles

Publicacions Banc d’innovacions

Auzosare, tecnologia i acció comunitària contra l’aïllament social de les persones grans que viuen soles

Agintzari

TeknoAdineko, tecnologia i acció comunitària contra l’aïllament social de les persones grans que viuen soles

Plataforma tecnològica intel·ligent que permet detectar i conèixer situacions de solitud i aïllament social entre els sectors més envellits de la població, i activar respostes eficaces per part de la comunitat i dels serveis socials

Auzosare ha desenvolupat un sistema Big Data d’avaluació del risc, que permet l’organització, l’emmagatzematge, la manipulació, l’anàlisi i la modelització de grans quantitats de dades procedents del món real i vinculades a una referència espacial. Identifica les persones més grans de 65 anys que viuen soles i les cataloga en diferents nivells de vulnerabilitat o risc en base a indicadors físics i de salut, relacionals, econòmics, habitatge, distància de recursos bàsics i d’ajuda, etc. Es nodreix d’informació del padró, del cadastre i dels serveis socials municipals; així com d’informació identificada per agents de la xarxa comunitària de la persona (Beharis), prèviament capacitats en mirada social.

L’eina intel.ligent està adreçada a tres perfils diferents de persones: persones grans fràgils que es troben en una situació de solitud que repercuteix negativament en el manteniment de la seva autonomia; persones voluntàries de la comunitat que, a través d’una capacitació senzilla, participen en la identificació de situacions de vulnerabilitat; i professionals municipals que incorporen noves eines tecnològiques i aprofiten les potencialitats de la comunitat per a la intervenció social.

La plataforma es basa en el coneixement de les fortaleses i les debilitats de les xarxes comunitàries i els agents clau de cada municipi o territori, i s’està implementant de manera experimental tant en municipis urbans com rurals d’Euskadi. Inclou una eina tecnològica que permet detectar les situacions d’aïllament social; un programa d’activació de la comunitat i agents clau de cada territori; i una app que permet connectar amb els serveis socials municipals.

Agintzari

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 50 min

Pycipedia, plataforma col·laborativa per a treballadors socials especialitzats en criança amb discapacitat intel·lectual

Pycipedia és una plataforma web per treballadors socials especialitzats en acompanyar pares i mares amb discapacitat intel·lectual
Imatges Posts Web 47 min 1

Mapathon UPC, plataforma web que recull punts geolocalitzats en un mapa

Mapathon UPC és una plataforma web en obert que permet recollir punts geolocalitzats en un mapa de forma col·laborativa
Imatges Posts Web 39 min

AutisMIND, aplicació per estimular la cognició social d’infants amb TEA

AutisMIND és una aplicació mòbil que potencia la capacitat de posar-se en lloc de l’altre en infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
Imatges Posts Web 32 min

Digital Streetwork, treballadors socials que atenen joves a través d’Internet

Digital Streetwork és una iniciativa que trasllada el treball de carrer amb joves a Internet