Centre educatiu de Noves Oportunitats

Centre educatiu de Noves Oportunitats

Fundació El Llindar

StepForME

Projecte per orientar, acompanyar i recolzar la transició dels joves cap a la vida adulta, el seu retorn al sistema educatiu reglat i incrementar la seva ocupabilitat per accedir amb millors condicions al mercat laboral.

Proposen itineraris singulars i abordatges molt a mida en escenaris mixtes que integren formació i treball amb la col·laboració d’altres agents, especialment d’empreses que proporcionen ambients reals de treball. Està enfocat a la construcció del projecte vital, formatiu i professional dels adolescents i joves, mitjançat acompanyament subjectiu, educació personalitzada, i espais i temps d’acompanyament. Ha estat premiat amb el Premi Blanquerna per considerar-la una proposta educativa compromesa en generar una millora constant en l’educació.

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.