Centre educatiu de Noves Oportunitats

Publicacions Banc d’innovacions

Centre educatiu de Noves Oportunitats

Fundació El Llindar

StepForME

Projecte per orientar, acompanyar i recolzar la transició dels joves cap a la vida adulta, el seu retorn al sistema educatiu reglat i incrementar la seva ocupabilitat per accedir amb millors condicions al mercat laboral.

Proposen itineraris singulars i abordatges molt a mida en escenaris mixtes que integren formació i treball amb la col·laboració d’altres agents, especialment d’empreses que proporcionen ambients reals de treball. Està enfocat a la construcció del projecte vital, formatiu i professional dels adolescents i joves, mitjançat acompanyament subjectiu, educació personalitzada, i espais i temps d’acompanyament. Ha estat premiat amb el Premi Blanquerna per considerar-la una proposta educativa compromesa en generar una millora constant en l’educació.