Com millorar la comunicació i la imatge dels Serveis Socials

Com millorar la comunicació i la imatge dels Serveis Socials

Com millorar la comunicació i la imatge dels Serveis Socials

Programa de formació-acció. Propera edició: Març 2023.

Inscripcions mitjançant el formulari que trobareu al final d’aquesta pàgina.

“Quan canviem la manera com comuniquem, canviem la societat”. Clay Shirky

Malgrat que els pressupostos públics i privats dedicats a Serveis Socials no han parat de créixer en els últims anys, aquest esforç inversor sovint no és percebut ni valorat per una part de la ciutadania.

Les dificultats que tenen les Administracions i les entitats que gestionen Serveis Socials per explicar i posar en valor la seva actuació, no només tenen relació amb el desconeixement del que són els Serveis Socials entre gran part de la ciutadania, sinó també amb la pervivència d’estereotips i de visions antigues que tenen poc a veure amb el que són avui els Serveis Socials, els quals no són percebuts com un sistema universal que proveeix cures al llarg del nostre cicle vital. Els punts forts de la seva actuació són escassament coneguts per la ciutadania, i a moltes persones no els interessa ni se’n consideren potencials usuàries perquè només els associen amb la pobresa, l’exclusió i la capa més exclosa de la societat.

Però la gestió de la comunicació i de la reputació no només és complexa per al sector dels Serveis Socials. Altres sectors de la societat han aconseguit revertir situacions semblants mitjançant una estratègia adequada. La innovació en Serveis Socials també és canviar la manera d’explicar-nos i de comunicar-nos, per donar valor al que fem.

* indicates required
+ Info

En col·laboració amb

Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials

Programes formatius

Eines per a la transformació digital dels Serveis Socials Bàsics

Eines per a la transformació digital dels Serveis Socials Bàsics

Programa formatiu per a professionals de Serveis Socials dels ens locals. En línia (15h).
La intervenció comunitària als Serveis Socials Bàsics

La intervenció comunitària als Serveis Socials Bàsics

El treball comunitari com a forma d’intervenció social. En línia (10,5 hores)
Diplomatura de Postgrau en gestió pública de Serveis Socials locals

Diplomatura de Postgrau en gestió pública de Serveis Socials locals

Títol universitari UB-ACM-Fundació iSocial. Semi-presencial. (750 hores)
Innovació i gestió del canvi

Innovació i gestió del canvi

Management i habilitats per a la millora contínua. En línia (10 hores)