Com millorar la comunicació i la imatge dels Serveis Socials

Com millorar la comunicació i la imatge dels Serveis Socials

Com millorar la comunicació i la imatge dels Serveis Socials

Programa de formació-acció en l’àmbit dels Serveis Socials.

Properes edicions:

  • Català: Inici 19 d’octubre, fins 9 de novembre. Inscripcions obertes.
  • Castellà: Inici 10 de novembre, fins 1 de desembre. Inscripcions obertes.

“Quan canviem la manera com comuniquem, canviem la societat”. Clay Shirky

Les Administracions es troben amb la dificultat que la majoria de la ciutadania no se sent interpel·lada pel Sistema de Serveis Socials, perquè generalment l’associen a les persones que es troben en una greu situació de pobresa i d’exclusió. I com que ningú vol formar part de la capa de la societat més exclosa, a la major part dels ciutadans no els interessa ni se’n consideren potencials usuaris. Transformar els Serveis Socials perquè deixin de ser el sistema que atén els fracasos d’altres sistemes públics i es construeixi com el sistema que proveeix cures al llarg del nostra cicle vital també requereix, per tant, comunicar i explicar d’una altra manera el que són i el que volen ser avui els serveis socials.


Tanmateix, malgrat que els pressupostos públics i privats dedicats a Serveis Socials no han parat de créixer en els últims anys, perduren estereotips i visions antigues que tenen poc a veure amb el que són avui els Serveis Socials, els punts forts de la seva actuació són escassament coneguts per la ciutadania, i aquest esforç inversor no és percebut ni valorat pels agents econòmics, la població i el teixit associatiu del territori.


Ens hem de preguntar, doncs, fins a on saben les ciutadanes i ciutadans tot el que els Serveis Socials els poden oferir, i fins a on arriba la responsabilitat dels gestors d’aquests serveis en aquest possible desconeixement. I alhora fins a quin punt es pot corregir no només aquest desconeixement, sinó també les imatges tergiversades i fins i tot negatives dels Serveis Socials que a vegades circulen entre la població de comarques i municipis.


Altres sectors de la nostra societat han aconseguit revertir situacions semblants. La innovació en Serveis Socials també és canviar la manera d’explicar-nos i de comunicar-nos, per donar valor al que fem des dels Serveis Socials; per fer visible la seva potencialitat com agent que contribueix de manera determinant a la cohesió social i a la qualitat de vida de les persones.


En col·laboració amb

Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials

Programes formatius

Diplomatura de Postgrau en gestió pública de Serveis Socials locals

Diplomatura de Postgrau en gestió pública de Serveis Socials locals

Títol universitari UB-ACM-Fundació iSocial. Semi-presencial. (750 hores)
Innovació i gestió del canvi

Innovació i gestió del canvi

Management i habilitats per a la millora contínua. En línia (10 hores)
De l’Atenció Centrada en la Persona al “Self-directed Support”

De l’Atenció Centrada en la Persona al “Self-directed Support”

Noves tendències en intervenció als serveis socials públics i del tercer sector. En línia (21 hores)
Com millorar la comunicació i la imatge dels Serveis Socials

Com millorar la comunicació i la imatge dels Serveis Socials

Canviar la manera d’explicar-nos per donar valor al que fem. En línia (16 hores)