Com millorar la comunicació i la imatge dels Serveis Socials

Canviar la manera d’explicar-nos per donar valor al que fem. (12 h, online o presencial)

Edició per encàrrec: per a la contractació del curs complet poseu-vos en contacte amb: formacio@isocial.cat

Descripció

Canviar la manera d’explicar-nos per donar valor al que fem.

“Quan canviem la manera com comuniquem, canviem la societat”. Clay Shirky

Malgrat que els pressupostos públics i privats dedicats a Serveis Socials no han parat de créixer en els últims anys, aquest esforç inversor sovint no és percebut ni valorat per una part de la ciutadania.

Les dificultats que tenen les Administracions i les entitats que gestionen Serveis Socials per explicar i posar en valor la seva actuació, no només tenen relació amb el desconeixement del que són els Serveis Socials entre gran part de la ciutadania, sinó també amb la pervivència d’estereotips i de visions antigues que tenen poc a veure amb el que són avui els Serveis Socials, els quals no són percebuts com un sistema universal que proveeix cures al llarg del nostre cicle vital. Els punts forts de la seva actuació són escassament coneguts per la ciutadania, i a moltes persones no els interessa ni se’n consideren potencials usuàries perquè només els associen amb la pobresa, l’exclusió i la capa més exclosa de la societat.

Però la gestió de la comunicació i de la reputació no només és complexa per al sector dels Serveis Socials. Altres sectors de la societat han aconseguit revertir situacions semblants mitjançant una estratègia adequada. La innovació en Serveis Socials també és canviar la manera d’explicar-nos i de comunicar-nos, per donar valor al que fem.

Destinataris

Càrrecs electes, coordinadors/es de Serveis Socials i responsables de comunicació d’Ajuntaments i Consells Comarcals.

Professionals d’entitats del tercer sector social que presten serveis públic.

Objectius

 1. Reflexionar sobre la identitat dels Serveis Socials
 2. Potenciar la reputació i la marca dels Serveis Socials en el territori
 3. Conèixer l’entorn i els diversos públics dels Serveis Socials locals per implantar una comunicació més productiva
 4. Adquirir coneixements eficaços i pràctics de comunicació per als objectius perseguits
 5. Aprendre a estructurar el missatge en relació als Serveis Socials amb un òptim ús de les dades i dels punts forts de l’organització i dels serveis.

Format i durada

En línia o presencial.

El curs consta de 12 hores repartides en 8 tallers d’1h30 amb docents experts en Serveis Socials i en Comunicació on es comparteixen materials, eines, referències, exemples i experiències dels participants. Les sessions tenen un enfocament pràctic, per donar eines i resoldre dubtes amb la finalitat d’aconseguir una millora constatable de la comunicació i la imatge local dels Serveis Socials.

Llengua: Català o castellà

Lliurables:

 • Fitxa de cada sessió, que inclourà:
  • CV del docent
  • Dades de contacte del docent
  • Objectius de la sessió
  • Metodologia i contingut
  • Bibliografia/webgrafia
 • Presentacions utilitzades pels i les docents
 • Síntesi de les dinàmiques realitzades i les aportacions recollides
 • Diploma final d’aprofitament (caldrà l’assistència a almenys el 80% de les sessions).

Coordinació

Víctor Guerrero, Llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i compta amb més de deu anys d’experiència en Social Media i Màrqueting Digital. Va passar per la ràdio i la premsa local abans de començar la seva etapa digital a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Després va ser cap de continguts i xarxes socials a l’agència Hispanetwork, on també va fer captació de clients i gestió de publicitat digital. Des de l’any 2017 treballa a Zinkdo, on gestiona la comunicació online d’empreses i la monitorització de marques.

Pla de comunicació

El curs es pot complementar amb un servei de disseny d’un pla de comunicació dels serveis socials del municipi o comarca, que inclou un diagnòstic de la situació del territori i de les principals mancances a resoldre.

DuradaSessió
11h30Identitat dels Serveis Socials: missió i funció social.
21h30Contradiccions, tensions identitàries i impactes sobre la imatge projectada.
31h30Context comunicatiu: canals de comunicació i públics en Serveis Socials.
41h30Com fer un Pla de Comunicació dels Serveis Socials.
51h30Com gestionar la reputació dels Serveis Socials.
61h30Diagnòstic de canals: web i mitjans offline.
71h30Diagnòstic de canals: xarxes socials.
81h30Indicadors, mesurament de resultats i tancament del curs.
Núria Fustier

Núria Fustier

Doctora en Treball Social i Llicenciada en Dret, professora de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona. Amb 25 anys d’experiència en Serveis Socials: direcció dels Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet; avaluació i planificació a la Diputació de Barcelona (Cercles de Comparació Municipal); i membre de l’equip del I Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya.

Víctor Guerrero

Víctor Guerrero

Llicenciat en Periodisme per la UAB. Va passar per la ràdio i la premsa local abans de començar la seva etapa digital a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Després va ser cap de continguts i xarxes socials a l’agència Hispanetwork, on també va fer captació de clients i gestió de publicitat digital.

Núria Palomares

Núria Palomares

Llicenciada en Ciències Empresarials, Marketing i Relacions Públiques amb postgraus en Alta especialització en Tècniques Gerencials i amb menció en Social Media i Marketing Digital.

ACM logo
FMC logo
logo Col·legi TS Cat
Montilla logo