Concilia, servei públic de suport a la conciliació laboral, familiar i personal de dones amb pocs recursos

Publicacions Banc d’innovacions

Concilia, servei públic de suport a la conciliació laboral, familiar i personal de dones amb pocs recursos

Ajuntament de Barcelona

Servei municipal de canguratge gratuït per a famílies monoparentals femenines amb pocs recursos, dones víctimes de violència de gènere i famílies sense teixit comunitari, a fi que puguin compaginar l’atenció i l’educació dels infants amb les obligacions laborals, familiars i personals.

Es tracta d’un servei estès actualment a 12 barris de la ciutat de Barcelona, i operativa els 7 dies de la setmana fora de l’horari escolar. Compta amb equips d’educadores, les quals poden treballar amb un màxim de 8 infants, i s’encarreguen d’atendre les famílies, així com de programar i dinamitzar les activitats que es porten a terme. Aquest servei públic es pot demanar des de 2 setmanes abans fins a 12 hores abans, amb l’excepció dels casos d’emergència en els que es pot demanar fins a 30 minuts abans.

El servei Concilia treballa amb 2 objectius principalment: per una banda, és un suport a la conciliació laboral i personal de famílies amb dificultats, fet que facilita la formació de les mares i pares, la seva incorporació al món laboral, la seva implicació al barri, i inclús poder gaudir de moments puntuals de descans. Per l’altra banda, també està dirigit a oferir als infants un temps d’oci de qualitat, amb activitats i dinàmiques pedagògiques adaptades a les diferents edats i necessitats.

Els infants d’entre 1 i 12 anys poden gaudir del servei de manera puntual o més regular, i es garanteix una atenció bàsica, ludicosocial i educativa a través de valors com la participació, l’educació ambiental i emocional, la interculturalitat i l’art.


Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials