DPR, eina intel·ligent per facilitar la feina dels/les professionals d’atenció primària de serveis socials

Publicacions Banc d’innovacions

DPR, eina intel·ligent per facilitar la feina dels/les professionals d’atenció primària de serveis socials

Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona

DPR, eina intel·ligent per facilitar la feina dels/les professionals d’atenció primària de serveis socials

Imatge de Sora Shimazaki disponible a Pexels

Eina d’intel.ligència artificial per donar suport als/les professionals de l’atenció primària de serveis socials. Analitza els casos i recomana al/la professional la resposta a donar a les persones ateses. El/la treballador/a social d’atenció primària que atén una visita, després de transcriure a l’ordinador les seves anotacions sobre el més important de la persona entrevistada, prement un botó obté en pocs segons del sistema DPR (Demandes, Problemes, Recursos) una recomanació sobre la resposta a donar o l’actuació a emprendre.

DPR processa les anotacions del/la treballador/a social, classifica el problema i la demanda de la persona entrevistada, i suggereix al/la professional la resposta a donar, d’acord amb els recursos i serveis que la institució pot oferir o aconsellar. Aquest sistema “intel·ligent” permet als/les professionals socials respondre amb més rapidesa, seguretat i objectivitat a les persones usuàries, i a les persones usuàries rebre un diagnòstic clar i amb una alta fiabilitat d’encert.

Aquesta eina que automatitza el procés de tipificació de les demandes que reben els centres de serveis socials, ha estat entrenada mitjançant tècniques de “machine learning” a partir de les dades de 300.000 entrevistes fetes pels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona durant els anys anteriors.

El sistema DPR és, doncs, una eina d’”intel·ligència col·lectiva”, que no substitueix les decisions dels/les professionals socials, sinó que els ofereix una orientació basada en l’experiència col·lectiva d’anys anteriors i deixa a les seves mans la decisió final sobre la resposta a donar a cada cas o situació.

Ajuntament de Barcelona Àrea de drets socials

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 50 min

Pycipedia, plataforma col·laborativa per a treballadors socials especialitzats en criança amb discapacitat intel·lectual

Pycipedia és una plataforma web per treballadors socials especialitzats en acompanyar pares i mares amb discapacitat intel·lectual
Imatges Posts Web 47 min 1

Mapathon UPC, plataforma web que recull punts geolocalitzats en un mapa

Mapathon UPC és una plataforma web en obert que permet recollir punts geolocalitzats en un mapa de forma col·laborativa
Imatges Posts Web 39 min

AutisMIND, aplicació per estimular la cognició social d’infants amb TEA

AutisMIND és una aplicació mòbil que potencia la capacitat de posar-se en lloc de l’altre en infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
Imatges Posts Web 32 min

Digital Streetwork, treballadors socials que atenen joves a través d’Internet

Digital Streetwork és una iniciativa que trasllada el treball de carrer amb joves a Internet