DPR, eina intel·ligent per facilitar la feina dels/les professionals d’atenció primària de serveis socials

Publicacions Banc d’innovacions

DPR, eina intel·ligent per facilitar la feina dels/les professionals d’atenció primària de serveis socials

Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona

DPR, eina intel·ligent per facilitar la feina dels/les professionals d’atenció primària de serveis socials

Imatge de Sora Shimazaki disponible a Pexels

Eina d’intel.ligència artificial per donar suport als/les professionals de l’atenció primària de serveis socials. Analitza els casos i recomana al/la professional la resposta a donar a les persones ateses. El/la treballador/a social d’atenció primària que atén una visita, després de transcriure a l’ordinador les seves anotacions sobre el més important de la persona entrevistada, prement un botó obté en pocs segons del sistema DPR (Demandes, Problemes, Recursos) una recomanació sobre la resposta a donar o l’actuació a emprendre.

DPR processa les anotacions del/la treballador/a social, classifica el problema i la demanda de la persona entrevistada, i suggereix al/la professional la resposta a donar, d’acord amb els recursos i serveis que la institució pot oferir o aconsellar. Aquest sistema “intel·ligent” permet als/les professionals socials respondre amb més rapidesa, seguretat i objectivitat a les persones usuàries, i a les persones usuàries rebre un diagnòstic clar i amb una alta fiabilitat d’encert.

Aquesta eina que automatitza el procés de tipificació de les demandes que reben els centres de serveis socials, ha estat entrenada mitjançant tècniques de “machine learning” a partir de les dades de 300.000 entrevistes fetes pels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona durant els anys anteriors.

El sistema DPR és, doncs, una eina d’”intel·ligència col·lectiva”, que no substitueix les decisions dels/les professionals socials, sinó que els ofereix una orientació basada en l’experiència col·lectiva d’anys anteriors i deixa a les seves mans la decisió final sobre la resposta a donar a cada cas o situació.

Ajuntament de Barcelona Àrea de drets socials