WACS, servei de trucades automatitzades i massives a persones vulnerables

Publicacions Banc d’innovacions

WACS, servei de trucades automatitzades i massives a persones vulnerables

Hampshire County Council (Consell del Comptat de Hampshire), PA Consulting

WACS, servei de trucades automatitzades i massives a persones vulnerables

Imatge de sabinevanerp a Pixabay

Servei que realitza trucades automatitzades a persones vulnerables que es troben a casa i no poden assistir presencialment a centres socials i sanitaris o no poden rebre una atenció de proximitat.

Quan es detecta una persona que necessita ser atesa, aquesta rep una trucada automatitzada amb veu d’una persona real, que li pregunta pel seu estat de benestar i les seves possibles necessitats. Si l’usuari/a necessita rebre cures a domicili o que algú li faci la compra, per exemple, el sistema passa la trucada a un/a professional perquè concreti la resposta a la seva demanda.

Aquest servei utilitza tècniques d’intel·ligència artificial i es va implementar el 2020 davant la incapacitat del Govern d’Hampshire (Anglaterra) de fer un seguiment acurat i constant de les persones vulnerables durant la pandèmia de la COVID-19. A causa de la necessitat de contactar en poc temps a milers de persones que es trobaven aïllades en les seves llars, l’empresa PA Consulting va elaborar aquest sistema de contacte automatitzat i massiu per a atendre i agilitar un gran volum de trucades.

Bringing Ingenuity to Life

Banc d’innovacions

V-TOOLS

V-TOOLS, realitat virtual aplicada a la innovació social

V-TOOLS és un projecte que combina la tecnologia i la innovació social a través d’experiències immersives amb l’objectiu de millorar la vida de les persones i les comunitats
Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada