Gavius, assistent virtual per a la tramitació d’ajuts socials

Publicacions Banc d’innovacions

Gavius, assistent virtual per a la tramitació d’ajuts socials

Ajuntament de Gavà

Assistent intel·ligent que ofereix informació a la ciutadania sobre les ajudes socials que tenen al seu abast, i alhora facilita la seva tramitació d’una manera còmoda, ràpida i senzilla. Es basa en una aplicació de fàcil ús, que permet la identificació digital a través de reconeixement biomètric, i que automatitza el procés de sol·licitud de les ajudes i el posterior cobrament.

El projecte Gavius vol contribuir a avançar cap a uns serveis socials més proactius i innovadors, adaptant les tecnologies a les necessitats de les persones i dels professionals socials. L’assistent és accessible tant per a les possibles persones beneficiàries que s’identifiquen a l’aplicació, com per als professionals de serveis socials i d’atenció ciutadana, per als quals suposa un suport  a l’hora de concedir i tramitar les ajudes socials.


Gavius és un exemple de treball conjunt entre empreses, ciutadania, administració i centres de recerca. Gràcies a un model basat en el machine learning, l’aplicació és capaç d’adaptar-se a les casuístiques de cada persona i simplificar i agilitzar els processos burocràtics dels serveis socials de les Administracions locals.

Banc d’innovacions

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials
NaviLens, sistema de codis que orienta les persones amb discapacitat visual en espais públics

NaviLens, sistema de codis que orienta les persones amb discapacitat visual en espais públics

NaviLens és un sistema de codis amb informació rellevant sobre els espais públics per augmentar l’autonomia de les persones amb dificultats visuals