Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Publicacions Banc d’innovacions

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

ABD (Associació Benestar i Desenvolupament)

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Daniela i Paola, dues residents de l’Hotel Social

Centre residencial temporal de baixa exigència adreçat a persones drogodependents que pernocten al carrer. Es tracta d’un recurs residencial pioner i únic a Espanya, que ofereix allotjament i cobertura de les necessitats bàsiques, així com un espai d’acompanyament professional per poder fer un consum de substàncies supervisat.

Es calcula que el 30% de les persones en situació de sensellarisme de la ciutat de Barcelona són drogodependents, un fet que impedeix el seu accés a la xarxa d’albergs i allotjaments municipals per a persones sense llar. A més, viure al carrer implica un estat d’enorme incertesa i precarietat que dificulta qualsevol procés voluntari d’abandonament del consum de substàncies. Per tant, aquestes persones es troben dins d’una roda de la que és molt difícil sortir-se’n. És per això que l’Hotel Social d’ABD no exigeix l’abstinència de les addiccions per entrar al centre, sinó que ofereix un seguiment individualitzat de cada persona drogodependent sense imposar-li cap compromís ni punt de partida concret.  

L’Hotel Social, que a inicis de 2022 ABD ha traslladat a un hotel situat al barri Horta-Guinardó de Barcelona que estava tancat per la caiguda del turisme provocada per la Covid-19, té una capacitat per a 50 persones i compta amb habitacions individuals, menjador i sales polivalents, entre les quals hi ha una sala oberta per aquells residents que necessiten consumir. A la sala hi ha infermeres, psicòlegs i a vegades un metge, així com el material necessari per fer-ho amb les màximes garanties higièniques. Es tracta, doncs, d’un ambient en el qual professionals i usuaris estableixen relacions de confiança que faciliten la recuperació i el seguiment personalitzat.

Un altre dels aspectes innovadors d’aquest nou Hotel Social respecte a altres recursos és que l’alberg treballa amb perspectiva de gènere, atès que el 50% de les places estan reservades a dones i compta amb espais no mixtes i grups per treballar les violències masclistes. També té espais per a persones amb mobilitat reduïda i places per a víctimes de violències masclistes.

En definitiva, es tracta d’un projecte que treballa per a la inclusió social de persones doblement excloses socialment: sense llar i drogodependents.

L’Hotel Social va obrir durant la pandèmia, l’any 2020, en un equipament provisional, i des de 2022 compta amb un edifici definitiu en un antic hotel. Després d’aquest any i mig en funcionament i havent-hi passat ja 200 residents, els professionals de l’Hotel Social han pogut constatar una millora substancial en l’estat emocional i de salut de les persones residents, una part de les quals han fet un trànsit satisfactori cap a altres allotjaments més autònoms.

ADB Associació Benestar i Desenvolupament

Banc d’innovacions

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials
NaviLens, sistema de codis que orienta les persones amb discapacitat visual en espais públics

NaviLens, sistema de codis que orienta les persones amb discapacitat visual en espais públics

NaviLens és un sistema de codis amb informació rellevant sobre els espais públics per augmentar l’autonomia de les persones amb dificultats visuals