Banc d’innovacions en acció social

Pressupostos Personals, un nou model que facilita l’autonomia i capacitat de decisió de les persones amb discapacitat
Agencia Flamenca per a les Persones amb Discapacitat (VAPH, sigles flamenques), Fundació Support-Girona

Sistema adreçat a les persones amb discapacitat que necessiten suport, cura o atenció de llarga durada, que permet que sigui la pròpia persona qui decideixi quins serveis vol rebre i com els vol rebre, d’acord amb un Pressupost Personal que se li assigna i que la pròpia persona pot decidir com gastar.

Primerament la persona, que ha de ser major de 17 anys, fa una petició de Pressupost Personal emplenant una sol·licitud en la que hi ha d’indicar quines són les activitats que vol fer, quins són els suports que té en l’actualitat, si aquests són suficients o no per cobrir les seves necessitats, quines són les seves fortaleses i debilitats, etc. Un cop feta la sol·licitud, un equip multidisciplinari emet un informe en què s’hi avaluen de manera objectiva les necessitats de la persona i el Pressupost Personal que li correspon.

Un cop es concedeix el Pressupost Personal a la persona, aquesta podrà decidir lliurement, en primer lloc, si el vol rebre en forma de cupons o de transferència bancaria. I, en segon lloc, en quin tipus de serveis els vol invertir: atenció directa a casa, participació a teràpies, obtenir un supervisor individual per excursions d’un dia, contractar una companyia de transport per gestionar la seva mobilitat, etc.

D’aquesta manera, el sistema flamenc de Pressupostos Personals permet oferir una atenció de llarga durada que aporta una major autonomia a les persones amb discapacitat a l’hora de decidir com cobrir les pròpies necessitats en base al ventall de serveis disponibles.

Usuari creant el seu Pressupost Personal amb l’ajuda d’un assessor

Tipus d’activitat:

Nou servei

Localització:

Flandes (Bèlgica)

Col·laboradors / Finançadors:

Govern de Flandes

Gènesi:

Aquest programa flamenc neix el 2015 amb l’objectiu de portar a la pràctica el model europeu del “Self-directed support” (Suport Auto-dirigit) que busca garantir i preservar que les persones ateses pels Serveis Socials tinguin en tot moment la possibilitat de fer efectius l’elecció i el control sobre les cures, atencions o suport que necessiten i desitgen a rebre, a partir de les seves voluntats i els seus drets. És un model que supera l’enfocament tradicional en què professionals avaluen i decideixen quines són les necessitats i els serveis que necessita l’usuari, sinó que posa la persona al centre per a que pugui determinar, segons els seus desitjos, voluntats i preferències els suports i l’acompanyament que precisi per poder fer efectiu aquest suport dins el ventall de serveis disponibles i en base a un sistema de pressupostos personals.

Nivell d’implantació:

L’any 2018 el nombre de persones amb discapacitat de Flandes que estaven rebent aquests pressupostos personalitzats eren 24.677. Des de finals de 2020 nou organitzacions europees, entre les quals hi ha la Fundació SUPPORT-Girona, estan portant a terme el projecte europeu UNIC (towards User-centred funding models for long term Care) per desenvolupar, provar i validar eines innovadores que facilitin la implementació arreu d’Europa de models de finançament innovadors basats en esquemes de Pressupostos Personals.

Pin It on Pinterest

Comparteix