Pressupostos Personals, un nou model que facilita l’autonomia i capacitat de decisió de les persones amb discapacitat

Publicacions Banc d’innovacions

Pressupostos Personals, un nou model que facilita l’autonomia i capacitat de decisió de les persones amb discapacitat

Agencia Flamenca per a les Persones amb Discapacitat (VAPH, sigles flamenques), Fundació Support-Girona

Pressupostos Personals, un nou model que facilita l’autonomia i capacitat de decisió de les persones amb discapacitat

Usuari creant el seu Pressupost Personal amb l’ajuda d’un assessor

Sistema adreçat a les persones amb discapacitat que necessiten suport, cura o atenció de llarga durada, que permet que sigui la pròpia persona qui decideixi quins serveis vol rebre i com els vol rebre, d’acord amb un Pressupost Personal que se li assigna i que la pròpia persona pot decidir com gastar.

Primerament la persona, que ha de ser major de 17 anys, fa una petició de Pressupost Personal emplenant una sol·licitud en la que hi ha d’indicar quines són les activitats que vol fer, quins són els suports que té en l’actualitat, si aquests són suficients o no per cobrir les seves necessitats, quines són les seves fortaleses i debilitats, etc. Un cop feta la sol·licitud, un equip multidisciplinari emet un informe en què s’hi avaluen de manera objectiva les necessitats de la persona i el Pressupost Personal que li correspon.

Un cop es concedeix el Pressupost Personal a la persona, aquesta podrà decidir lliurement, en primer lloc, si el vol rebre en forma de cupons o de transferència bancaria. I, en segon lloc, en quin tipus de serveis els vol invertir: atenció directa a casa, participació a teràpies, obtenir un supervisor individual per excursions d’un dia, contractar una companyia de transport per gestionar la seva mobilitat, etc.

D’aquesta manera, el sistema flamenc de Pressupostos Personals permet oferir una atenció de llarga durada que aporta una major autonomia a les persones amb discapacitat a l’hora de decidir com cobrir les pròpies necessitats en base al ventall de serveis disponibles.

VAPH

Banc d’innovacions

V-TOOLS

V-TOOLS, realitat virtual aplicada a la innovació social

V-TOOLS és un projecte que combina la tecnologia i la innovació social a través d’experiències immersives amb l’objectiu de millorar la vida de les persones i les comunitats
Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada