OKencasa, servei de suport a les persones cuidadores no professionals

Publicacions Banc d’innovacions

OKencasa, servei de suport a les persones cuidadores no professionals

OKencasa

OKencasa, servei de suport a les persones cuidadores no professionals

Dona cuidant d’una persona gran dependent. Extreta de la web de OKencasa.

Plataforma de suport dirigit a les persones cuidadores no professionals que tenen cura d’un familiar dependent a la llar. Per mitjà de l’app Zaindoo ofereix l’acompanyament permanent d’un/a professional en cures, formació en línia, eines per organitzar les tasques de cura, i descomptes o avantatges en serveis de fisioteràpia, assessoria legal, adaptació de la llar, etc. L’objectiu és millorar la qualitat de vida del cuidador/a i facilitar el seu dia a dia pel que fa a la cura, és a dir, cuidar les persones que cuiden.

OKencasa avalua de forma periòdica el benestar físic, emocional i psicològic de les persones cuidadores que acompanya i en funció d’això els ofereix un pla personal de millora i de suport que es pot anar readaptant. Els/les professionals del servei procuren que la persona cuidadora se senti acompanyada i escoltada en tot moment pel que fa la càrrega que suposa les seves tasques de cura.

OKencasa també facilita informació als serveis socials públics perquè puguin donar un millor suport a les famílies i oferir una atenció sociosanitària més eficient. En aquests moments l’aplicació està disponible en euskera i en castellà.

OKencasa

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials