OKencasa, servei de suport a les persones cuidadores no professionals

Publicacions Banc d’innovacions

OKencasa, servei de suport a les persones cuidadores no professionals

OKencasa

OKencasa, servei de suport a les persones cuidadores no professionals

Dona cuidant d’una persona gran dependent. Extreta de la web de OKencasa.

Plataforma de suport dirigit a les persones cuidadores no professionals que tenen cura d’un familiar dependent a la llar. Per mitjà de l’app Zaindoo ofereix l’acompanyament permanent d’un/a professional en cures, formació en línia, eines per organitzar les tasques de cura, i descomptes o avantatges en serveis de fisioteràpia, assessoria legal, adaptació de la llar, etc. L’objectiu és millorar la qualitat de vida del cuidador/a i facilitar el seu dia a dia pel que fa a la cura, és a dir, cuidar les persones que cuiden.

OKencasa avalua de forma periòdica el benestar físic, emocional i psicològic de les persones cuidadores que acompanya i en funció d’això els ofereix un pla personal de millora i de suport que es pot anar readaptant. Els/les professionals del servei procuren que la persona cuidadora se senti acompanyada i escoltada en tot moment pel que fa la càrrega que suposa les seves tasques de cura.

OKencasa també facilita informació als serveis socials públics perquè puguin donar un millor suport a les famílies i oferir una atenció sociosanitària més eficient. En aquests moments l’aplicació està disponible en euskera i en castellà.

OKencasa

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 55 min

Mentegram, seguiment terapèutic de pacients en tractament de salut mental

Mentegram és una eina que permet avaluar i monotoritzar el comportament diari de persones en tractament terapèutic
Imatges Posts Web 50 min

Pycipedia, plataforma col·laborativa per a treballadors socials especialitzats en criança amb discapacitat intel·lectual

Pycipedia és una plataforma web per treballadors socials especialitzats en acompanyar pares i mares amb discapacitat intel·lectual
Imatges Posts Web 47 min 1

Mapathon UPC, plataforma web que recull punts geolocalitzats en un mapa

Mapathon UPC és una plataforma web en obert que permet recollir punts geolocalitzats en un mapa de forma col·laborativa
Imatges Posts Web 39 min

AutisMIND, aplicació per estimular la cognició social d’infants amb TEA

AutisMIND és una aplicació mòbil que potencia la capacitat de posar-se en lloc de l’altre en infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)