P.I.P.P.I., programa d’atenció intensiva per a famílies vulnerables amb fills menors

Publicacions Banc d’innovacions

P.I.P.P.I., programa d’atenció intensiva per a famílies vulnerables amb fills menors

Laboratori de Recerca i Intervenció en Educació Familiar de la Universitat de Pàdua, Ministeri de Treball i Polítiques Socials d’Itàlia

P.I.P.P.I., programa d’atenció intensiva per a famílies vulnerables amb fills menors

Noies jugant.

Programa d’intervenció intensiva i multidisciplinària en famílies vulnerables per a reduir el risc que els infants siguin retirats del seu nucli familiar, articulant un conjunt d’accions combinades en relació amb les necessitats dels infants: atenció domiciliària intensiva, activitats grupals amb altres pares i mares, acompanyament per part de famílies voluntàries, i treball conjunt amb els mestres i treballadors socials de les escoles i els serveis socials.

D’acord amb l’objectiu de la Convenció sobre els Drets de la Infància de desenvolupar mesures que garanteixin l’interès superior dels menors, el Ministeri italià de Benestar Social, en associació amb la Universitat de Pàdua, van dissenyar i aplicar a partir de 2011 aquest programa d’atenció intensiva per a famílies vulnerables que es va denominar Programa d’Intervenció per a la Prevenció de la Institucionalització. La seva abreviatura, P.I.P.P.I. s’inspira alhora en el personatge de ficció Pippi Calcesllargues, una nena creativa i sorprenentment resistent coneguda a tot el món.

Com el seu nom indica, el P.I.P.P.I. té com a finalitat prevenir l’acolliment fora de la llar i respondre als problemes relacionats amb l’abandonament infantil, tenint en compte el dret de tots els infants a una atenció de qualitat. Quan es tracta d’una negligència parental, i es produeix una posterior retirada de l’infant, la mateixa retirada expropia la competència dels pares. Aquesta pràctica no sembla ser la intervenció més desitjable, per la qual cosa P.I.P.P.I. experimenta una resposta social que intenta avantposar les necessitats de desenvolupament dels menors.

P.I.P.P.I. representa un treball coordinat i cooperatiu entre diferents institucions, professions i disciplines dels serveis socials, de la psicologia i de la pedagogia per actuar conjuntament en l’objectiu d’aconseguir una reducció en el nombre d’infants retirats de les seves famílies. Alhora P.I.P.P.I. ha desenvolupat una eina pròpia per a la valoració i avaluació de casos a partir de models d’Escòcia i del Quebec.

P.I.P.P.I. està avui estès a tot el territori italià i diversos estudis acadèmics han demostrat l’eficàcia d’aquest model d’intervenció. L’informe d’avaluació de la setena edició del programa 2018-2020 aporta evidències dels bons resultats obtinguts.

Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.