Sambhav, servei de tele-rehabilitació per a persones amb discapacitat de zones rurals

Sambhav, servei de tele-rehabilitació per a persones amb discapacitat de zones rurals

JVS-Jan Vikas Samiti

Sambhav, servei de tele-rehabilitació per a persones amb discapacitat de zones rurals

Imatge extreta del web de Jan Vikas Samiti

Servei de tele-rehabilitació per a persones amb discapacitat física que viuen en zones rurals per mitjà d’una App per a telèfons mòbils i un portal web. Ofereix serveis de consulta, prevenció, diagnòstic i rehabilitació terapèutica a distància. El programa, que va començar amb la rehabilitació física, s’està ampliant a altres disciplines com la fisioteràpia, la logopèdia, la teràpia ocupacional i les tecnologies d’assistència.

Els serveis de tele-rehabilitació tenen un doble enfocament. Per una  banda, proporcionar una formació de qualitat als professionals de les zones rurals perquè millorin les seves competències en matèria de rehabilitació mitjançant cursos i tallers periòdics. De l’altra, guiar i assessorar en temps real als professionals que estan treballant sobre el terreny per mitjà d’un equip central d’experts.

Amb els anys Sambhav ha utilitzat les dades obtingudes per a estandarditzar diversos serveis de rehabilitació. L’objectiu és que totes les persones amb discapacitat física puguin rebre una atenció ràpida i de qualitat en els seus llocs de residència per mitjà de professionals qualificats.

Jan Vikas Samiti

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.