Pla per al suport i la promoció de la innovació al tercer sector d’Euskadi

Lab Serveis

Pla per al suport i la promoció de la innovació al tercer sector d’Euskadi

Pla per al suport i la promoció de la innovació al tercer sector d’Euskadi

Procés col·laboratiu del tercer sector d’Euskadi per a la definició d’una estratègia de suport i promoció de la innovació en el sector.

(2020-2021)

Per encàrrec d’InnoBasque (Agència Basca d’Innovació) hem col·laborat en la realització d’un procés col·laboratiu del tercer sector d’Euskadi per a la definició d’una estratègia de suport i promoció de la innovació en el sector. Es pretenia partir d’un diagnòstic compartit, coneixent les lògiques dels processos d’innovació en el tercer sector, les barreres existents i el marc general d’innovació; detectar innovacions realitzades en el sector i fer-les visibles; mesurar aquestes innovacions amb indicadors adequats a les especificitats de el sector i que al seu torn siguin comparables amb altres sectors; i proposar iniciatives i eines concretes que permetin donar suport a la innovació en el sector.

La iniciativa s’emmarca, d’una banda, dins de l’objectiu d’Innobasque d’impulsar la innovació en les petites i mitjanes empreses d’Euskadi; i, de l’altra, dins de l’Estratègia 2010-2020 de Govern Basc de promoció del tercer sector social d’Euskadi. Es busca aconseguir que l’ecosistema de suport a la innovació a Euskadi no arribi només a les Pimes, sinó també a el sector no lucratiu, format majoritàriament per organitzacions mitjanes i petites.

Aquest procés s’ha portat a terme en tres fases:

  1. construir marc;
  2. testar i socialitzar; i
  3. codisenyar i pilotar.

En la primera fase, s’ha tractat de comprendre les lògiques d’innovació de el sector, clarificar el marc i testar i adaptar una eina (qüestionari) que permeti mesurar i comparar. Constava de sessions de treball amb directius d’organitzacions representatives del tercer sector d’Euskadi.

En la segona fase, es va realitzar una àmplia enquesta a les organitzacions del tercer sector, d’acord amb un qüestionari validat de manera participativa en la fase anterior, i els seus resultats es van comunicar a tot el sector i als agents públics i privats involucrats.

Finalment, en la tercera fase, es van dissenyar iniciatives de suport a la innovació en base als resultats del procés, i aquestes es van pilotar amb entitats del tercer sector que havien participat en tot el procés.

Client

Innobasque

Serveis d’acompanyament

Projecte Papallona – Transformació dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Mataró

Projecte Papallona – Transformació dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Mataró

Acompanyem un pla pioner al barri de Rocafonda per assajar un nou model d’atenció primària més preventiu i comunitari.
Escuela TEAL – Transformació organitzacional del tercer sector d’Andalusia

Escuela TEAL, transformació organitzacional del tercer sector d’Andalusia

Formem i acompanyem als directius/ves de 40 entitats socials d’Andalusia.
Nova Àrea Bàsica de Serveis Socials de Sant Quirze del Vallès

Nova Àrea Bàsica de Serveis Socials de Sant Quirze del Vallès

Pla de creació de la nova Àrea Bàsica de Serveis Socials del municipi de Sant Quirze del Vallès i acompanyament a la seva posada en marxa.