Nova Àrea Bàsica de Serveis Socials de Sant Quirze del Vallès

Lab Serveis

Nova Àrea Bàsica de Serveis Socials de Sant Quirze del Vallès

Nova Àrea Bàsica de Serveis Socials de Sant Quirze del Vallès

Disseny i suport a la posada en marxa de la nova Àrea Bàsica de Serveis Socials del municipi.

(2020-2022)

Per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, acompanyem la regidoria i l’equip professional de Serveis Socials d’aquest municipi en el disseny i la posada en marxa de la seva nova Àrea Bàsica de Serveis Socials. En haver superat els 20.000 habitants, d’acord amb la Llei de Serveis Socials de Catalunya 12/2017, els Serveis Socials del municipi deixen de dependre de l’Àrea Bàsica del Consell Comarcal i es constitueixen en una nova Àrea Bàsica pròpia, que se suma a les altres 107 Àrees Bàsiques de Serveis Socials ja existents a Catalunya.

La nova Àrea Bàsica, d’acord amb el que estableix la Llei de Serveis Socials, haurà d’assumir directament competències de gestió (estudi de necessitats, plans d’actuació, gestió de centres i serveis…), de col·laboració (amb els plans i programes de la Generalitat) i de coordinació (dels serveis socials locals, dels equips professionals, de les entitats socials col·laboradores…).

La tasca d’iSocial consisteix en la diagnosi del punt de partida, analitzant les necessitats socials del municipi i les fortaleses i debilitats del servei actual; definir i establir de manera participativa els objectius estratègics i operatius de la nova Àrea i un pla d’acció detallat per al període 2021-2023; definir els processos per a la seva implementació, seguiment i avaluació; i dissenyar el model organitzatiu i de governança més adequat per portar-lo a terme, identificant alhora les eines necessàries tenint en compte la importància que siguin eines innovadores i adaptades a l’actual escenari de transformació digital accelerada de tots els àmbits i sectors de la nostra societat.

Client

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Serveis d’acompanyament

Projecte Papallona – Transformació dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Mataró

Projecte Papallona – Transformació dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Mataró

Acompanyem un pla pioner al barri de Rocafonda per assajar un nou model d’atenció primària més preventiu i comunitari.
Escuela TEAL – Transformació organitzacional del tercer sector d’Andalusia

Escuela TEAL, transformació organitzacional del tercer sector d’Andalusia

Formem i acompanyem als directius/ves de 40 entitats socials d’Andalusia.
Pla per al suport i la promoció de la innovació al tercer sector d’Euskadi

Pla per al suport i la promoció de la innovació al tercer sector d’Euskadi

Col·laboració amb InnoBasque (Agència Basca d’Innovació) per a la realització d’un procés col·laboratiu i la definició del pla.