Projecte Papallona – Transformació dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Mataró

Lab Serveis

Projecte Papallona – Transformació dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Mataró

Projecte Papallona – Transformació dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Mataró

Projecte d’innovació i assaig d’un nou model d’atenció de proximitat en Serveis Socials, de caràcter més preventiu i comunitari.

(2021)

Per encàrrec de l’Ajuntament de Mataró, hem acompanyat un nou equip pilot d’atenció primària del barri de Rocafonda de la ciutat que, en el marc del “Projecte Papallona”, busca innovar i assajar un nou model d’atenció social de proximitat, de caràcter principalment preventiu i comunitari, que pugui esdevenir posteriorment un nou model a estendre al conjunt dels equips de Serveis Socials de la ciutat.

L’experiència s’emmarca en el mandat del II Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2021-2024, que assenyala l’acció comunitària i la prevenció com una de les principals palanques que han de permetre de fer evolucionar i modernitzar el model actual de Serveis Socials dels ens locals.

Els principis que fonamenten la intervenció social comunitària que es proposa en el Projecte Papallona són la universalitat, la proximitat, la prevenció, la proactivitat i la integració. I l’experiència innovadora en marxa al barri de Rocafonda es planteja com un laboratori d’innovació social en l’àmbit de Benestar Social caracteritzat per:

  • L’adopció d’una visió prospectiva de necessitats, expectatives i possibilitats de desenvolupament
  • La participació d’un ampli ventall d’agents, entre els quals es troben els tècnics de l’àmbit municipal (independentment de la seva procedència orgànica) i d’altres organismes supramunicipals
  • I la participació dels agents socials, formals i informals, així com de la ciutadania

L’objectiu és crear per a cada àrea d’intervenció social un equip pluri-especialitzat, amb una doble vessant d’acció sobre el territori, en què els professionals de cada àmbit d’especialització siguin els referents comunitaris en l’àmbit de la intervenció social de cada àrea d’influència, amb disponibilitat i contacte directe tant amb totes aquelles entitats existents al territori, com amb els serveis que s’hi desenvolupen, d’acord amb cada àmbit d’especialització.

Client

Ajuntament de Mataró

Serveis d’acompanyament

Escuela TEAL – Transformació organitzacional del tercer sector d’Andalusia

Escuela TEAL, transformació organitzacional del tercer sector d’Andalusia

Formem i acompanyem als directius/ves de 40 entitats socials d’Andalusia.
Pla per al suport i la promoció de la innovació al tercer sector d’Euskadi

Pla per al suport i la promoció de la innovació al tercer sector d’Euskadi

Col·laboració amb InnoBasque (Agència Basca d’Innovació) per a la realització d’un procés col·laboratiu i la definició del pla.
Nova Àrea Bàsica de Serveis Socials de Sant Quirze del Vallès

Nova Àrea Bàsica de Serveis Socials de Sant Quirze del Vallès

Pla de creació de la nova Àrea Bàsica de Serveis Socials del municipi de Sant Quirze del Vallès i acompanyament a la seva posada en marxa.