Projectes d’acompanyament

Pla per al suport i la promoció de la innovació al tercer sector d’Euskadi

Per encàrrec d’InnoBasque (Agència Basca d’Innovació) col·laborem en la realització d’un procés col·laboratiu del tercer sector d’Euskadi per a la definició d’una estratègia de suport i promoció de la innovació en el sector. Es pretén partir d’un diagnòstic compartit, coneixent les lògiques dels processos d’innovació en el tercer sector, les barreres existents i el marc general d’innovació; detectar innovacions realitzades en el sector i fer-les visibles; mesurar aquestes innovacions amb indicadors adequats a les especificitats de el sector i que al seu torn siguin comparables amb altres sectors; i proposar iniciatives i eines concretes que permetin donar suport a la innovació en el sector.

La iniciativa s’emmarca, d’una banda, dins de l’objectiu d’Innobasque d’impulsar la innovació en les petites i mitjanes empreses d’Euskadi; i, de l’altra, dins de l’Estratègia 2010-2020 de Govern Basc de promoció del tercer sector social d’Euskadi. Es busca aconseguir que l’ecosistema de suport a la innovació a Euskadi no arribi només a les Pimes, sinó també a el sector no lucratiu, format majoritàriament per organitzacions mitjanes i petites.

Aquest procés el portem a terme en tres fases: 1 / construir marc; 2 / testar i socialitzar; i 3 / codisenyar i pilotar.

En la primera fase, es tracta de comprendre les lògiques d’innovació de el sector, clarificar el marc i testar i adaptar una eina (qüestionari) que permeti mesurar i comparar. Consta de sessions de treball amb directius d’organitzacions representatives del tercer sector d’Euskadi.

En la segona fase, es realitza una àmplia enquesta a les organitzacions del tercer sector, d’acord amb un qüestionari validat de manera participativa en la fase anterior, i els seus resultats es comuniquen a tot el sector i als agents públics i privats involucrats.

Finalment, en la tercera fase, es dissenyen iniciatives de suport a la innovació en base als resultats del procés, i aquestes es piloten amb entitats del tercer sector que hagin participat en tot el procés.

Client:

Pin It on Pinterest