Self Sufficiency Matrix, programa per avaluar la capacitat de portar una vida independent

Publicacions Banc d’innovacions

Self Sufficiency Matrix, programa per avaluar la capacitat de portar una vida independent

Ajuntament d’Àmsterdam

Selfsufficiency Matrix, programa per avaluar la capacitat de portar una vida independent

Aplicació informàtica que permet mesurar la capacitat d’una persona de ser autosuficient, és a dir, de dur a terme activitats quotidianes de manera independent

Fins ara, l’avaluació de l’autosuficiència d’un individu era subjectiva, ja que depenia de l’opinió de l’avaluador. Self Sufficiency Matrix (SSM) es basa en onze paràmetres que afecten l’efectivitat, la productivitat i la qualitat de vida de la persona. Els ingressos, l’habitatge, la xarxa social i la salut mental en són alguns exemples. L’eina permet a l’avaluador obtenir una visió relativament senzilla i integral d’un concepte complex.

L’SSM captura “una imatge” del moment concret d’una persona. Per aquest motiu, en general, la informació de més de 30 dies d’antiguitat és descartada. A més, no s’inclouen antecedents de la persona ni prediccions a futur sobre el seu estat. El programa està dividit en cinc nivells d’autosuficiència, de menys a més.

Banc d’innovacions

V-TOOLS

V-TOOLS, realitat virtual aplicada a la innovació social

V-TOOLS és un projecte que combina la tecnologia i la innovació social a través d’experiències immersives amb l’objectiu de millorar la vida de les persones i les comunitats
Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada