Seminaris

Cicle de reflexió “Big Data i Serveis Socials”
Preveure i anticipar-nos a les necessitats socials”

L’evolució de l’estructura de riscos i de vulnerabilitats socials dels territoris, com a conseqüència dels canvis demogràfics, l’envelliment de la població, els fluxos migratoris o les transformacions dels mercats de treball i de l’habitatge, genera freqüents descompensacions en l’àmbit de la intervenció dels Serveis Socials, i sovint les persones amb necessitats d’atenció social no són identificades com a població de risc o no reben l’atenció social adequada a causa d’una intervenció reactiva, no planificada i fragmentada.

La tecnologia Big Data permet avui analitzar les dades de múltiples orígens amb models predictius per a cercar patrons que són massa complexos per detectar-los de forma manual, i identificar les situacions actuals i futures de vulnerabilitat social amb total fiabilitat d’encert.

Explorar les possibilitats que ofereix el Big Data és avui ineludible per al sector dels Serveis Socials per disposar de coneixement per a la planificació i la presa de decisions; avançar en eficiència i eficàcia; desenvolupar estratègies més proactives i preventives; i impulsar la personalització dels serveis.

Activitats realitzades:

  • Conferència inaugural: “Perquè el Big Data avui ens ajuda a millorar la resposta a les necessitats dels ciutadans” (Activitat realitzada el 25 de setembre 2019. Pots llegir un resum de la conferència aquí)
  • Debat: “Com podem millorar avui els Serveis Socials gràcies al Big Data” (Activitat realitzada el 29 d’octubre 2019. Pots llegir un resum del debat aquí)
  • Debat: “Models predictius i automatització en els Serveis Socials. Oportunitats i factors crítics” (Activitat realitzada el 19 de novembre 2019, pots llegir un resum del debat aquí)
  • 3 seminaris de treball: “Com utilitzar models predictius en els Serveis Socials locals” (Activitats realitzades el 14 de novembre i 17 de desembre 2019, i el 10 de març de 2020)
  • Conferència de cloenda: “Límits i oportunitats de l’aportació del Big Data a la millora dels Serveis Socials” (Activitat realitzada el 10 de març de 2020. Podeu descarregar a sota un article de F.Fantova basat en el contingut d’aquesta conferència)
  • Publicació i difusió d’un document final de síntesi i conclusions (podeu descarregar-lo clicant el botó)

Amb el suport de:

Pin It on Pinterest

Comparteix