Talking Mats, eina de comunicació visual per a persones amb dificultats comunicatives

Publicacions Banc d’innovacions

Talking Mats, eina de comunicació visual per a persones amb dificultats comunicatives

Talking Mats

Estoreta parlant que facilita la comunicació per a persones amb dificultats comunicatives (demència, autisme i lesions cerebrals, entre d’altres). Es tracta d’un recurs versàtil que permet augmentar la capacitat comunicativa de manera efectiva i innovadora.

L’eina funciona amb tres conjunts de símbols de comunicació i d’imatges. En primer lloc hi ha targetes temàtiques que defineixen el tema de la discussió, per exemple vida domèstica. En segon lloc, hi ha targetes d’opcions dins d’aquest, com pot ser les mascotes, o la neteja de la llar. Finalment, es proporciona l’escala Likert, una escala de qualificació que permet ubicar-se entre tres punts: bé, malament, i el punt entremig. Un cop presentats els tres jocs de símbols, el participant pot dir com se sent amb cada targeta, col·locant-la a l’escala i amb possibilitat de moure-les si hi ha un canvi d’opinió. A més, l’eina es troba disponible en format físic i en format digital.

El projecte té impacte en sectors socials diversos, especialment en l’educatiu, el sociosanitari i el de la justícia. En l’àmbit educatiu els infants poden expressar els seus sentiments, visions i aspiracions, és a dir, tenir una veu amb un impacte. En l’àmbit socio-sanitari, es proporciona un marc per a la presa de decisions i un suport en la planificació i autogestió de les necessitats. És important tenir en compte els desitjos de cada individu. En l’àmbit de la justícia, Talking Mats permet obrir converses sobre diversos temes, proporcionant una estructura que permeti l’expressió d’allò important i la comparació de diversos punts de vista.

Es tracta d’una eina de pensament i d’expressió, amb l’objectiu de reduir l’impacte que suposa la dificultat comunicativa de les persones que l’utilitzen. Talking Mats és un suport a la comprensió perquè permet processar conceptes a través del desglossament de la informació, donant temps per respondre i reduint les exigències de memòria. A més, es millora la qualitat de la informació donant el control a la persona que respon i proporcionant un marc estructurat per a les preguntes obertes.