TeknoAdineko, tecnologia i acció comunitària contra l’aïllament social de les persones grans que viuen soles

Publicacions Banc d’innovacions

TeknoAdineko, tecnologia i acció comunitària contra l’aïllament social de les persones grans que viuen soles

Agintzari

TeknoAdineko, tecnologia i acció comunitària contra l’aïllament social de les persones grans que viuen soles

Imatge extreta de Freepik

Plataforma tecnològica intel·ligent que permet detectar i conèixer situacions de solitud i aïllament social entre els sectors més envellits de la població, i activar respostes eficaces per part de la comunitat i dels serveis socials.

TeknoAdineko ha desenvolupat un sistema Big Data d’avaluació del risc, que permet l’organització, l’emmagatzematge, la manipulació, l’anàlisi i la modelització de grans quantitats de dades procedents del món real i vinculades a una referència espacial. Identifica les persones més grans de 65 anys que viuen soles i les cataloga en diferents nivells de vulnerabilitat o risc en base a indicadors físics i de salut, relacionals, econòmics, habitatge, distància de recursos bàsics i d’ajuda, etc.  Es nodreix d’informació del padró, del cadastre i dels serveis socials municipals; així com d’informació identificada per agents de la xarxa comunitària de la persona (Beharis), prèviament capacitats en mirada social.

L’eina intel.ligent TeknoAdineko està adreçada a tres perfils diferents de persones: persones grans fràgils que es troben en una situació de solitud que repercuteix negativament en el manteniment de la seva autonomia; persones voluntàries de la comunitat que, a través d’una capacitació senzilla, participen en la identificació de situacions de vulnerabilitat; i professionals municipals que incorporen noves eines tecnològiques i aprofiten les potencialitats de la comunitat per a la intervenció social.

TeknoAdineko es basa en el coneixement de les fortaleses i les debilitats de les xarxes comunitàries i els agents clau de cada municipi o territori, i s’està implementant de manera experimental tant en municipis urbans com rurals d’Euskadi. Inclou una eina tecnològica que permet detectar les situacions d’aïllament social; un programa d’activació de la comunitat i agents clau de cada territori; i una app que permet connectar amb els serveis socials municipals.

Agintzari