AutonoMe, reconeixement d’emocions en persones amb alta discapacitat

Publicacions Banc d’innovacions

AutonoMe, reconeixement d’emocions en persones amb alta discapacitat

Institut de Robòtica per la Dependència, Fundació Ave Maria

AutonoMe, reconeixement d’emocions en persones amb alta discapacitat

Foto: Institut de Robòtica per a la Dependència

Sistema de sensors i de software per registrar i analitzar l’estat emocional de persones amb discapacitat durant activitats educatives. Mesura l’evolució de l’estat cognitiu (memòria, lògica, coordinació, motricitat fina…) i permet conèixer l’estat emocional de persones amb un alt grau de dependència, a fi de permetre personalitzar més les intervencions terapèutiques i obtenint un millor resultat psicosocial