AutonoMe, reconeixement d’emocions en persones amb alta discapacitat

Publicacions Banc d’innovacions

AutonoMe, reconeixement d’emocions en persones amb alta discapacitat

Institut de Robòtica per la Dependència, Fundació Ave Maria

AutonoMe, reconeixement d’emocions en persones amb alta discapacitat

Foto: Institut de Robòtica per a la Dependència

Sistema de sensors i de software per registrar i analitzar l’estat emocional de persones amb discapacitat durant activitats educatives. Mesura l’evolució de l’estat cognitiu (memòria, lògica, coordinació, motricitat fina…) i permet conèixer l’estat emocional de persones amb un alt grau de dependència, a fi de permetre personalitzar més les intervencions terapèutiques i obtenint un millor resultat psicosocial

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 50 min

Pycipedia, plataforma col·laborativa per a treballadors socials especialitzats en criança amb discapacitat intel·lectual

Pycipedia és una plataforma web per treballadors socials especialitzats en acompanyar pares i mares amb discapacitat intel·lectual
Imatges Posts Web 47 min 1

Mapathon UPC, plataforma web que recull punts geolocalitzats en un mapa

Mapathon UPC és una plataforma web en obert que permet recollir punts geolocalitzats en un mapa de forma col·laborativa
Imatges Posts Web 39 min

AutisMIND, aplicació per estimular la cognició social d’infants amb TEA

AutisMIND és una aplicació mòbil que potencia la capacitat de posar-se en lloc de l’altre en infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
Imatges Posts Web 32 min

Digital Streetwork, treballadors socials que atenen joves a través d’Internet

Digital Streetwork és una iniciativa que trasllada el treball de carrer amb joves a Internet