AutonoMe, reconeixement d’emocions en persones amb alta discapacitat

AutonoMe, reconeixement d’emocions en persones amb alta discapacitat

Institut de Robòtica per la Dependència, Fundació Ave Maria

AutonoMe, reconeixement d’emocions en persones amb alta discapacitat

Foto: Institut de Robòtica per a la Dependència

Sistema de sensors i de software per registrar i analitzar l’estat emocional de persones amb discapacitat durant activitats educatives. Mesura l’evolució de l’estat cognitiu (memòria, lògica, coordinació, motricitat fina…) i permet conèixer l’estat emocional de persones amb un alt grau de dependència, a fi de permetre personalitzar més les intervencions terapèutiques i obtenint un millor resultat psicosocial

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.