AutonoMe, reconeixement d’emocions en persones amb discapacitat intel·lectual

Publicacions Banc d’innovacions

AutonoMe, reconeixement d’emocions en persones amb discapacitat intel·lectual

Fundació Ave Maria, Institut de Robòtica per la Dependència

Imatges Posts Web 62 min

Sistema de sensors i software per registrar i analitzar l’estat emocional de persones amb discapacitat intel·lectual durant activitats educatives

Les persones amb nivells alts de discapacitat intel·lectual i dependència no poden expressar de manera directa les seves emocions. En conseqüència, la major part de les vegades es fa una interpretació subjectiva dels seus interessos, preferències i gustos.

AutonoMe és una plataforma que incorpora un software i diversos sensors per analitzar, durant les activitats on participen educadors i usuaris, l’estat emocional de les persones amb discapacitat intel·lectual. L’objectiu és poder utilitzar la informació en la personalització de les intervencions terapèutiques, de manera més eficaç. A més, totes les dades que s’obtenen a través d’aquest software integrat permeten adequar de manera automàtica les activitats que es realitzen mitjançant ordinadors i robots.

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials