Codi Colors, mètode inclusiu per a l’aprenentatge del piano 

Publicacions Banc d’innovacions

Codi Colors, mètode inclusiu per a l’aprenentatge del piano 

Codi Colors

Codi Colors, mètode inclusiu per a l’aprenentatge del piano

Mètode innovador de l’ensenyament musical pensat perquè persones amb discapacitat aprenguin a tocar el piano i gaudeixin de fer música. Permet que se sentin realitzades gràcies als resultats pràctics del mètode, possibilitant-los tocar cançons i peces seguint una partitura a partir dels conceptes musicals bàsics.


El Codi Colors funciona a partir de l’associació de cada nota amb un color. Aquesta estructura simplificada fa que les estructures musicals siguin molt més fàcils de memoritzar i aprendre. Es posa en pràctica a través de material gràfic i didàctic complet. Així doncs, compta amb un llibre per a l’alumne i un llibre de suport per al professorat i les famílies, en què s’explica la metodologia i consells per a la seva aplicació.

Tots dos llibres consten d’un repertori de 57 cançons tradicionals, populars i d’autor escrites amb el codi i acompanyades d’il·lustracions. Les peces –totes de nivell assequible– es troben ordenades segons el grau de dificultat i segons la temàtica, majoritàriament referents a les diferents èpoques de l’any. Les partitures estan adaptades amb l’objectiu de facilitar-ne la comprensió: estan escrites en clau de sol, sense compàs ni valors, i la mida dels pentagrames és grossa, entre d’altres. Més enllà dels llibres, més material didàctic preparat específicament –una llibreta de música adaptada i adhesius de colors– permeten la implementació del mètode, perfectament combinable amb instruments de colors (campanes, tubs, sonors, botzines, carillons…).

Si bé el Codi Colors va destinat, principalment, a alumnes amb necessitats educatives especials molt diverses  –físiques, sensorials, de comunicació, intel·lectuals, de trastorn mental–, no només ho està a aquests col·lectius. Així doncs, Codi Colors aplana el camí de fer música i evita la dificultat de la lectura musical convencional a tothom. És vàlid per l’aprenentatge inicial de música –per alumnes d’edats primerenques–, per a la sensibilització musical i per a classes de llenguatge musical o d’instrument. A més a més, el sistema d’aprenentatge musical funciona tant per a classes col·lectives com individuals.

Banc d’innovacions

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials
NaviLens, sistema de codis que orienta les persones amb discapacitat visual en espais públics

NaviLens, sistema de codis que orienta les persones amb discapacitat visual en espais públics

NaviLens és un sistema de codis amb informació rellevant sobre els espais públics per augmentar l’autonomia de les persones amb dificultats visuals