DigiContact, servei d’atenció social remota i immediata durant les 24h

Publicacions Banc d’innovacions

DigiContact, servei d’atenció social remota i immediata durant les 24h

DigiContact

DigiContact, servei d’atenció social remota i immediata durant les 24h

Treballadora de Digicontact atenent un client. Extreta de la de web de Digicontact

Servei d’atenció remota i immediata durant les 24h per a persones amb necessitats de cures de llarga durada: persones amb discapacitat, persones grans amb dependència, persones amb problemes de salut mental o addicions, etc. El servei permet donar un respir i un suport extra als cuidadors/es no professionals d’aquestes persones, evitant la seva saturació, i també els ofereix suport a ells/es si el necessiten. Els usuaris poden donar-se d’alta al servei tant a títol individual com per mitjà d’entitats socials. El servei s’adapta a les necessitats de cada persona usuària (per exemple, trucar-la per recordar-li una medicació, per despertar-la als matins, etc.) d’acord amb el que s’hagi establert en el moment de contractar el servei; i, a més, depenent de les necessitats de la persona, DigiContact complementa l’atenció online amb visites presencials.

DigiContact funciona a través d’una app que és molt fàcil d’utilitzar: només prement un botó es realitza la trucada (amb imatge) per poder rebre un acompanyament i atenció de forma remota. La càmera està situada al mig de la pantalla, facilitant una sensació de més proximitat i fent possible alhora els professionals llegeixin els senyals verbals i no verbals de l’usuari.

Els professionals que treballen a DigiContact (psicòlegs/ues, infermers/es, treballadors/es socials…) tenen formació especialitzada per atendre tot tipus de necessitats que els usuaris puguin tenir de manera telemàtica.

El servei DigiContact s’ha revelat especialment útil durant els moments de confinament domiciliari de la pandèmia de la Covid-19. Actualment es tracta d’un servei només disponible en holandès.

DigiContact