EAVA, servei integral contra el maltractament a les persones grans

Publicacions Banc d’innovacions

EAVA, servei integral contra el maltractament a les persones grans

Consell Comarcal de l’Anoia

Servei especialitzat en la detecció i acompanyament de les persones grans de l’Anoia. Impulsat i finançat pel Consell Comarcal, l’objectiu de l’equip és detectar i prevenir situacions de maltractament, d’una banda, i oferir una atenció multidisciplinar per protegir i reduir els possibles danys causats en aquestes situacions, de l’altra. 

L’Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia (EAVA) és un servei públic pioner a Europa que visibilitza i afronta una problemàtica que pren força en el context d’envelliment poblacional generalitzat. Segons l’Organització Mundial de la Salut, el 15% de les persones majors de 65 anys pateixen maltractament, si bé les dades oficials no reflecteixen aquesta xifra perquè denunciar és poc freqüent. 

El servei va adreçat, principalment, a persones grans de les quals es coneix o se sospita que pateixen situacions de maltractament –físic, psicològic, sexual o econòmic o derivat de l’abandonament, la negligència, l’autonegligència i la vulneració de drets–, tant en l’àmbit domiciliari com l’institucional. Segons les estadístiques presentades per l’EAVA, el maltractament de persones grans està feminitzat –més del 75% dels casos són dones– i els agressors són, en la majoria de casos, fills i cuidadors no professionals.

L’equip és multidisciplinari; compta amb una xarxa d’experts de diversos àmbits per oferir una visió integral de la situació. Es coordina diàriament amb els professionals que atenen la gent gran per detectar sospites i emergències i prevenir el maltractament. També assessora, avalua i intervé en funció de cada cas concret. Generalment, la unitat opta per la mediació en comptes de la via judicial, tot i que en cas de fer-ho ofereix a la gent gran acompanyament davant la justícia. Tanmateix, el sentit del servei no és unidireccional: qualsevol professional de l’àmbit dels serveis socials, d’entitats socials i dels serveis de salut pot sol·licitar el servei de l’equip i coordinar conjuntament l’atenció individualitzada. 

Així doncs, l’EAVA posa en relleu la necessitat de cooperació entre una àmplia xarxa coordinada per  detectar i emprendre mesures d’actuació contra el maltractament i els abusos a la gent gran. La col·laboració pretén ser global i anar més enllà dels serveis socials, incloent notaris i oficines bancàries de la comarca que són útils per detectar l’abús econòmic. En aquest sentit, com que la pertinença i l’impacte de les actuacions de l’equip requereixen una coordinació eficient, l’EAVA ha impartit formacions al personal sanitari, als treballadors de serveis socials, als jutges i als agents dels Mossos d’Esquadra.

Banc d’innovacions

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials
NaviLens, sistema de codis que orienta les persones amb discapacitat visual en espais públics

NaviLens, sistema de codis que orienta les persones amb discapacitat visual en espais públics

NaviLens és un sistema de codis amb informació rellevant sobre els espais públics per augmentar l’autonomia de les persones amb dificultats visuals