Innobreaks

Serveis en línia de suport psico-social entre iguals

CIRCLES (San Francisco, EEUU) i IPSO (Konstanz, Alemanya)

Dimarts 14 de desembre, de 9 a 10:30 h.

En línia. Inscripció prèvia
S’oferirà traducció simultània anglès-català

Innobreak: Noves eines per al seguiment remot dels usuaris

Els serveis en línia de tot tipus ja existien abans de la Covid19, però amb la pandèmia s’han estès molt més i generalitzat. També en el sector dels serveis socials, on algunes organitzacions del tercer sector han desenvolupat serveis en línia exitosos que avui complementen i enriqueixen els seus serveis presencials tradicionals.

En aquests casos la innovació no recau en la tecnologia, relativament senzilla, sinó en el canvi cultural que implica, per al sector dels serveis socials, el fet de passar a prestar serveis de manera remota a persones que poden viure a milers de quilòmetres de distància.

En aquest 2n Innobreak us presentarem dues iniciatives molt diferents i llunyanes, però que tenen en comú el fet d’oferir suport psico-social peer-to-peer (entre iguals) de manera telemàtica, i d’haver resultat molt exitoses: el servei CIRCLES, amb seu a San Francisco (Estats Units), i el servei IPSO, amb seu a Konstanz (Alemanya). Podeu trobar més informació sobre aquestes dues experiències en el nostre Banc d’Innovacions.

Ponents:

  • Irad Eichler, CIRCLES (EEUU)
  • Inge Missmahl, IPSO (Alemanya)

Amb el suport de:

Pin It on Pinterest