Banc d’innovacions en acció social

Com està? La conversa cura. Trucades massives a persones grans

Ajuntament de Barcelona

La Direcció d’Envelliment i Cures de l’Ajuntament de Barcelona va impulsar aquest projecte amb la coordinació del Departament de Promoció de la Gent Gran i la Direcció d’Innovació Social, per interessar-se pel benestar emocional de les persones entre 70 i 84 anys que no estaven vinculades a serveis municipals en el context de la pandèmia de la COVID-19  i informar-los, quan era necessari, sobre recursos existents que podien millorar el seu estat emocional i el seu aïllament social i/o soledat. 

Al llarg de tot el projecte, entre el juny del 2020 i el juliol del 2021, es va trucar de manera automàtica a 53.382 persones entre 70 i 84 anys per mitjà de 227.153 trucades automàtiques. D’entre les persones trucades, 5.433 van respondre que sí que volien que algú en representació de l’Ajuntament els truqués personalment per telèfon. Com a resultat d’això es van realitzar 7.961 trucades personals, en les quals es va mantenir una conversa telefònica amb 4.714 persones, omplint un formulari de 16 preguntes diagnòstiques (sobre la soledat o aïllament social, la tristesa, l’ansietat, les preocupacions, les necessitats d’informació, etc.) a 4.360 persones.

Verbio, una empresa de tecnologies conversacionals, mitjançant l’ús de la intel·ligència artificial i el procés del llenguatge natural, va realitzar les trucades telefòniques automàtiques. La Fundació Avismón, amb expertesa i sensibilitat en l’atenció i suport a persones grans, va ser l’encarregada de fer les trucades telefòniques personals i informar i orientar. I la Fundació Salut i Persona va atendre 168 persones que expressaven un malestar emocional, amb professionals psicòlegs per via telefònica (aproximadament 3 trucades per persona derivada).

Imatge extreta de Pixabay.

Tipus d’activitat:

Millora instrumental

Localització:

Barcelona

Col·laboradors / Finançadors:

Fundació Avismón, Verbio i Fundació Salut i Persona

Gènesi:

El projecte va néixer en el context de la crisi sanitària de la Covid-19 des del convenciment que l’escolta activa i la conversa curen i acompanyen, fan sentir a les persones que a altres persones els importen i d’aquesta manera es reconeix la dignitat i es potencia l’autoestima.  L’objectiu era adreçar-se a persones que per compte propi no s’haurien apropat a l’ajuntament o a entitats socials, i ajudar-la a obrir-se més a parlar i a conèixer els recursos existents. Encara que la informació de recursos i serveis està a l’abast de tothom, la conversa i l’expressió de preocupacions i necessitats, permet descobrir i orientar a la persona sobre el recurs més adient per a la seva necessitat.

Nivell d’implantació:

De les trucades s’han obtingut les següents dades:

•       Un 32,1% de les persones trucades vivien soles.
•       Un 9,1% manifestava sentir-se sola.
•       Un 3,2% no tenien a ningú a qui demanar suport en cas de problemes o necessitat.
•       Un 24,3% referia que havia empitjorat el seu estat d’ànim en els últims mesos. Un 7% de les persones manifestaven sentir-se malament.
•       Un 16,9%  referia haver-se sentit tristes en els últims 7 dies.
•       A un 23% de les persones trucades se’ls va informar de recursos.
•       Un 3,6% de les persones van ser derivades a la Fundació Salut i Persona per rebre un màxim de 3 trucades d’atenció psicològica gratuïtes.
•       Un 94,8% va manifestar estar agraïda amb la trucada.

Pin It on Pinterest

Comparteix