Banc d’innovacions en acció social

Outcomes Star, metodologia per personalitzar i objectivar la intervenció dels Serveis Socials
Triangle

Metodologia per avaluar i planificar de manera personalitzada els processos de transformació de les persones ateses pels Serveis Socials. Està dissenyada per ser part integral de la intervenció social, no una eina secundaria; per aconseguir una relació el més personalitzada possible entre la persona atesa i el/la professional (one-to-one); i per adaptar-se alhora a les seves necessitats específiques. És una fórmula integral d’intervenció social, que permet fer partícips als usuaris dels Serveis Socials de totes les parts del seu procés i mesurar els seus progressos amb indicadors objectius.

Hi ha diferents models d’estrella, de manera que la metodologia base es pot aplicar a diferents serveis i situacions socials, per mitjà d’indicadors diferents per a cada cas. Hi ha entre 5 i 10 “outcome areas”, que es reparteixen en un diagrama en forma d’estrella, fent que sigui un recurs visual i fàcil d’entendre. Aquestes àrees poden ser tant positives com negatives, i permeten mostrar un mapa visual de la vida de la persona i assessorar-la a partir de les seves fortaleses i debilitats. Cada “outcome area” té una escala numèrica (d’1 a 10 o 1 a 5) que es fa servir per avaluar la situació inicial de la persona a través de criteris objectius que s’especifiquen segons el tipus de servei.

L’estrella Outcomes Star permet avaluar el punt inicial de la persona atesa, i a partir d’aquí poder crear un pla d’acció i uns objectius basant-se en les diferents àrees de l’estrella. L’estrella es va completant a intervals de temps regulars per mesurar el canvi que s’està produint i reconduir l’acció en els casos que sigui necessari. Les dades recopilades poden utilitzar-se per a un cas concret o interpretar-se com a dades agregades que permetin avaluar de forma global els resultats d’un projecte o servei.

Per utilitzar Outcomes Star cal demanar la llicència i la formació inicial que proporciona l’empresa Triangle, que també ajuda a obtenir el màxim rendiment i una adaptació de la metodologia per a cada organització o servei concret en el que es faci servir.

Treball personalitzat “one-to-one” amb Outcome Star. Extret de Outcomesstar.org.uk

Tipus d’activitat:

Millora instrumental

Localització:

Regne Unit

Col·laboradors / Finançadors:

Big Lottery Fund. Triangle Consulting Social Enterprise també es finança a través de la venda de llicències d’Outcome Star i de cursos de formació.

Gènesi:

L’empresa social Triangle va desenvolupar el 2003 un primer prototip d’Outcomes Star per a l’organització benèfica anglesa St.Mungo, que es dedica a atendre persones sense sostre. Originalment es va fer servir per a mesurar només els resultats de les intervencions, i posteriorment, en col·laboració amb altres organitzacions, van desenvolupar l’eina actual, que es pot fer servir també com a eina de treball en el procés de vida de l’usuari. La primera Outcomes Star, per a sensellarisme, es va publicar online el Desembre de 2006, i des de llavors aquesta eina no ha parat de desenvolupar-se i ampliar els seus camps d’acció.

Nivell d’implantació:

Outcomes Star s’ha desenvolupat per a 15 àmbits d’intervenció social diferents, com violència masclista, drogodependències, atenció a refugiats, sensellarisme, autisme, etc. És un model metodològic que avui ja s’utilitza a 12 països diferents (Austràlia, Canadà, Dinamarca, Finlàndia, França, Hong Kong, Irlanda, Itàlia, Nova Zelanda, Espanya, Holanda i Estats Units).

Pin It on Pinterest

Comparteix