ResiCOVID-19

ResiCOVID-19

Projecte de recerca que ha tingut com a objectiu principal millorar el model assistencial del sistema de residències de Catalunya, incidint en una millora de la vida dels residents, dels seus familiars i professionals. Partia de l’impacte elevat que ha causat la COVID-19 en els centres. L’informe final conté 200 propostes específiques de millora amb indicadors de mesura.

(2021-2022)

L’àmbit on la pandèmia de la Covid-19 probablement ha causat un impacte més devastador ha estat en el de les residències, especialment les de gent gran. Més enllà de les altes taxes de mortalitat, les conseqüències han estat moltes i molt significatives tant per als propis residents, com per a les seves famílies, els professionals que hi treballen, les organitzacions que les gestionen, i el sistema social i sanitari en general.

ResiCOVID-19 ha aportat una avaluació sistemàtica i en profunditat d’aquesta realitat i, a partir dels aprenentatges obtinguts -tant a Catalunya com en altres països amb models residencials semblants- ha construit propostes de millora assistencial i del model d’atenció per a aquestes persones.

El coneixement aportat ha pretès contribuir a la millora de la qualitat en l’atenció de les 60.000 persones que actualment viuen en les aproximadament 1.000 residències que hi ha a Catalunya, i indirectament beneficiar també a les famílies, als professionals de les residències i al conjunt del sistema social i sanitari.

Socis

Universitat de Vic
UOC
Fundació iSocial
Generalitat de Catalunya Departament de Salut
Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials

Amb el suport de

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Obra Social la Caixa

Projectes de recerca

Guia FICE web Transformacio digital min

Guia per a la Transformació Digital. Una Visió des del Sector Social de la Infància

La Fundació iSocial ha elaborat per a FICE Spain un informe sobre l’estat de la innovació en l’àmbit de la intervenció social i un recull de bones pràctiques per a la transformació digital
Prevenció de la institucionalització infantil

Prevenció de la institucionalització infantil

Disseny per a UNICEF-Espanya d’un sistema públic de detecció comunitària i intervenció precoç en infància en risc.
Transformació digital de les ABSS

Transformació digital dels Serveis Socials Bàsics

Tesi doctoral sobre el repte de la transformació digital de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials de Catalunya.
INSESS-COVID19

INSESS-COVID19

Estudi prospectiu sobre l’impacte de la Covid-19 en els Serveis Socials dels ajuntaments i consells comarcals de Catalunya.