ResiCOVID-19

ResiCOVID-19

Avaluació sistemàtica i en profunditat de l’impacte de la Covid-19 en l’àmbit residencial a Catalunya i construcció de propostes de millora del model assistencial.

(2021-2022)

L’àmbit on la pandèmia de la Covid-19 probablement ha causat un impacte més devastador ha estat en el de les residències, especialment les de gent gran. Més enllà de les altes taxes de mortalitat, les conseqüències han estat moltes i molt significatives tant per als propis residents, com per a les seves famílies, els professionals que hi treballen, les organitzacions que les gestionen, i el sistema social i sanitari en general.

ResiCOVID-19 pretén aportar una avaluació sistemàtica i en profunditat d’aquesta realitat i, a partir dels aprenentatges obtinguts -tant a Catalunya com en altres països amb models residencials semblants- construir propostes de millora assistencial i del model d’atenció per a aquestes persones.

Malgrat les recurrents demandes per part de la comunitat científica, fins al moment actual pràcticament no han existit avaluacions sistemàtiques i en profunditat de l’impacte de la pandèmia en l’àmbit residencial, ni a Catalunya ni en altres territoris. A més, la pandèmia de la Covid-19 ha amplificat els dèficits estructurals prèviament existents del sistema residencial i l’atenció socio-sanitària de les persones grans i amb malalties cròniques que viuen en l’àmbit residencial.

Però la pandèmia també ens ofereix una oportunitat única per repensar el model d’atenció, que hauria de ser basat en l’evidència, centrat en la persona i les seves singularitats i amb un personal i infraestructures que puguin respondre a les seves necessitats.

El coneixement que aportarà ResiCOVID-19 pretén contribuir a la millora de la qualitat en l’atenció de les 60.000 persones que actualment viuen en les aproximadament 1.000 residències que hi ha a Catalunya, i indirectament beneficiar també a les famílies, als professionals de les residències i al conjunt del sistema social i sanitari.

Socis

Fundació iSocial
Universitat de Vic
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials
Generalitat de Catalunya Departament de Salut

Amb el suport de

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Projectes de recerca

Prevenció de la institucionalització infantil

Prevenció de la institucionalització infantil

Disseny per a UNICEF-Espanya d’un sistema públic de detecció comunitària i intervenció precoç en infància en risc.
Transformació digital dels Serveis Socials Bàsics

Transformació digital dels Serveis Socials Bàsics

Tesi doctoral sobre el repte de la transformació digital de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials de Catalunya.
ResiCOVID-19

ResiCOVID-19

Avaluació de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 en l’àmbit residencial de Catalunya i propostes de millora del model assistencial.
INSESS-COVID19

INSESS-COVID19

Estudi prospectiu sobre l’impacte de la Covid-19 en els Serveis Socials dels ajuntaments i consells comarcals de Catalunya.