Outcomes Star, metodologia per personalitzar i objectivar la intervenció dels Serveis Socials

Publicacions Banc d’innovacions

Outcomes Star, metodologia per personalitzar i objectivar la intervenció dels Serveis Socials

Triangle

Outcomes Star, metodologia per personalitzar i objectivar la intervenció dels Serveis Socials

Treball personalitzat “one-to-one” amb Outcome Star. Extret de Outcomesstar.org.uk

Metodologia per avaluar i planificar de manera personalitzada els processos de transformació de les persones ateses pels Serveis Socials. Està dissenyada per ser part integral de la intervenció social, no una eina secundaria; per aconseguir una relació el més personalitzada possible entre la persona atesa i el/la professional (one-to-one); i per adaptar-se alhora a les seves necessitats específiques. És una fórmula integral d’intervenció social, que permet fer partícips als usuaris dels Serveis Socials de totes les parts del seu procés i mesurar els seus progressos amb indicadors objectius.

Hi ha diferents models d’estrella, de manera que la metodologia base es pot aplicar a diferents serveis i situacions socials, per mitjà d’indicadors diferents per a cada cas. Hi ha entre 5 i 10 “outcome areas”, que es reparteixen en un diagrama en forma d’estrella, fent que sigui un recurs visual i fàcil d’entendre. Aquestes àrees poden ser tant positives com negatives, i permeten mostrar un mapa visual de la vida de la persona i assessorar-la a partir de les seves fortaleses i debilitats. Cada “outcome area” té una escala numèrica (d’1 a 10 o 1 a 5) que es fa servir per avaluar la situació inicial de la persona a través de criteris objectius que s’especifiquen segons el tipus de servei.

L’estrella Outcomes Star permet avaluar el punt inicial de la persona atesa, i a partir d’aquí poder crear un pla d’acció i uns objectius basant-se en les diferents àrees de l’estrella. L’estrella es va completant a intervals de temps regulars per mesurar el canvi que s’està produint i reconduir l’acció en els casos que sigui necessari. Les dades recopilades poden utilitzar-se per a un cas concret o interpretar-se com a dades agregades que permetin avaluar de forma global els resultats d’un projecte o servei.

Per utilitzar Outcomes Star cal demanar la llicència i la formació inicial que proporciona l’empresa Triangle, que també ajuda a obtenir el màxim rendiment i una adaptació de la metodologia per a cada organització o servei concret en el que es faci servir.

Outcomes Star

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.