Outcomes Star, metodologia per personalitzar i objectivar la intervenció dels Serveis Socials

Outcomes Star, metodologia per personalitzar i objectivar la intervenció dels Serveis Socials

Triangle

Outcomes Star, metodologia per personalitzar i objectivar la intervenció dels Serveis Socials

Treball personalitzat “one-to-one” amb Outcome Star. Extret de Outcomesstar.org.uk

Metodologia per avaluar i planificar de manera personalitzada els processos de transformació de les persones ateses pels Serveis Socials. Està dissenyada per ser part integral de la intervenció social, no una eina secundaria; per aconseguir una relació el més personalitzada possible entre la persona atesa i el/la professional (one-to-one); i per adaptar-se alhora a les seves necessitats específiques. És una fórmula integral d’intervenció social, que permet fer partícips als usuaris dels Serveis Socials de totes les parts del seu procés i mesurar els seus progressos amb indicadors objectius.

Hi ha diferents models d’estrella, de manera que la metodologia base es pot aplicar a diferents serveis i situacions socials, per mitjà d’indicadors diferents per a cada cas. Hi ha entre 5 i 10 “outcome areas”, que es reparteixen en un diagrama en forma d’estrella, fent que sigui un recurs visual i fàcil d’entendre. Aquestes àrees poden ser tant positives com negatives, i permeten mostrar un mapa visual de la vida de la persona i assessorar-la a partir de les seves fortaleses i debilitats. Cada “outcome area” té una escala numèrica (d’1 a 10 o 1 a 5) que es fa servir per avaluar la situació inicial de la persona a través de criteris objectius que s’especifiquen segons el tipus de servei.

L’estrella Outcomes Star permet avaluar el punt inicial de la persona atesa, i a partir d’aquí poder crear un pla d’acció i uns objectius basant-se en les diferents àrees de l’estrella. L’estrella es va completant a intervals de temps regulars per mesurar el canvi que s’està produint i reconduir l’acció en els casos que sigui necessari. Les dades recopilades poden utilitzar-se per a un cas concret o interpretar-se com a dades agregades que permetin avaluar de forma global els resultats d’un projecte o servei.

Per utilitzar Outcomes Star cal demanar la llicència i la formació inicial que proporciona l’empresa Triangle, que també ajuda a obtenir el màxim rendiment i una adaptació de la metodologia per a cada organització o servei concret en el que es faci servir.

Outcomes Star

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.