InterRAI, instrument d’avaluació geriàtrica integral

Publicacions Banc d’innovacions

InterRAI, instrument d’avaluació geriàtrica integral

InterRAI

Conjunt d’instruments d’avaluació geriàtrica multidimensional destinat a determinar la capacitat i les necessitats psicosocials i funcionals de les persones grans. L’objectiu és desenvolupar un pla global de tractament i seguiment a llarg termini basat en un conjunt d’ítems estandarditzats que puguin utilitzar-se en diversos entorns assistencials.

InterRai funciona de manera que els  professionals socials i sanitaris parlen amb els usuaris i les seves famílies (persones de més de 65 anys), alhora que fan observacions i utilitzen altres informacions. L’avaluador codifica aquestes informacions amb un software que crea una imatge de les necessitats i oportunitats funcionals, socials i de salut de la persona, així com un suport d’atenció individualitzada i especialitzada que s’inclou a una base de dades anònima. Les dades recopilades de la població  es poden utilitzar per  planificació, investigació i el desenvolupament de serveis.

Els resultats inclouen escales i mesures validades, així com punts d’acció que desencadenen problemes socials, de salut i potencial rehabilitació. Posteriorment, es pot realitzar un seguiment de cada persona i supervisar la seva evolució. A més, es crea un perfil complert de cada usuari, fet que minimitza la càrrega d’avaluació i garanteix la perspectiva individual.

L’eina es compromet a millorar l’atenció social i sanitària a tot el món, per tal de garantir un accés assequible i de qualitat a totes les persones. Quan les dades es converteixen en el nucli de la comprensió de les necessitats assistencials de les persones grans, es necessiten eines digitals i solucions provades que puguin aplicar-se a gran escala per ajudar a les persones grans, als cuidadors i als responsables polítics per a ser utilitzades.