InterRAI, instrument d’avaluació geriàtrica integral

Publicacions Banc d’innovacions

InterRAI, instrument d’avaluació geriàtrica integral

InterRAI

Conjunt d’instruments d’avaluació geriàtrica multidimensional destinat a determinar la capacitat i les necessitats psicosocials i funcionals de les persones grans. L’objectiu és desenvolupar un pla global de tractament i seguiment a llarg termini basat en un conjunt d’ítems estandarditzats que puguin utilitzar-se en diversos entorns assistencials.

InterRai funciona de manera que els  professionals socials i sanitaris parlen amb els usuaris i les seves famílies (persones de més de 65 anys), alhora que fan observacions i utilitzen altres informacions. L’avaluador codifica aquestes informacions amb un software que crea una imatge de les necessitats i oportunitats funcionals, socials i de salut de la persona, així com un suport d’atenció individualitzada i especialitzada que s’inclou a una base de dades anònima. Les dades recopilades de la població  es poden utilitzar per  planificació, investigació i el desenvolupament de serveis.

Els resultats inclouen escales i mesures validades, així com punts d’acció que desencadenen problemes socials, de salut i potencial rehabilitació. Posteriorment, es pot realitzar un seguiment de cada persona i supervisar la seva evolució. A més, es crea un perfil complert de cada usuari, fet que minimitza la càrrega d’avaluació i garanteix la perspectiva individual.

L’eina es compromet a millorar l’atenció social i sanitària a tot el món, per tal de garantir un accés assequible i de qualitat a totes les persones. Quan les dades es converteixen en el nucli de la comprensió de les necessitats assistencials de les persones grans, es necessiten eines digitals i solucions provades que puguin aplicar-se a gran escala per ajudar a les persones grans, als cuidadors i als responsables polítics per a ser utilitzades.

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials