iSocial celebra la seva primera trobada anual d’entitats membres

Publicacions Notícies

iSocial celebra la seva primera trobada anual d’entitats membres

,
Trobada d'entitats membre iSocial

L’encontre, que va tenir lloc a la seu de la fundació, va reunir representants de les 16 entitats membres per parlar de les oportunitats i reptes que iSocial té al davant

La seu d’iSocial va ser l’escenari, el passat 21 de novembre, de la primera Trobada anual d’Entitats Membres de la Fundació iSocial. L’acte, obert als i a les professionals de les 16 entitats membres de la nostra fundació, va reunir més de 30 persones, que van conèixer de més a prop l’evolució dels nostres projectes i van poder donar els seus punts de vista sobre possibles línies d’acció a seguir en el futur.

El programa de la trobada constava de quatre punts: una reflexió inicial sobre el punt en el qual es troba iSocial cinc anys després del seu naixement; una revisió de les activitats dutes a terme el 2023 i dels nous projectes que s’iniciaran el 2024; un espai de coideació per reflexionar conjuntament sobre les necessitats existents en l’àmbit de la intervenció social i dissenyar possibles propostes d’acció; i un moment de síntesi final per posar en comú les conclusions de la trobada.

Seguint el programa previst, el director de la Fundació, Toni Codina, i la presidenta del patronat, Montse Cervera, van explicar amb xifres i exemples la feina realitzada per la Fundació en el darrer any i van anunciar els propers projectes ja validats. A continuació, Carmen Castrejón, col·laboradora d’iSocial i especialista en innovació social de la Fundació Resilis, va dinamitzar una sessió de treball en grups per tal que els i les assistents poguessin analitzar i discutir els reptes que el tercer sector social té per davant. El resultat va ser un debat enriquidor en el qual es van detectar mancances i oportunitats del sector i en el qual van sorgir idees sobre de quina manera iSocial podria contribuir a millorar l’impacte social de les entitats que treballen amb persones vulnerables.

Acabada la dinàmica, i a tall de cloenda, la presidenta de la Fundació, Montse Cervera, va recollir algunes de les reflexions que van aflorar durant el treball en grups. Les aportacions mostraven una voluntat compartida de desinstitucionalització en l’atenció a les persones, així com un desig de disposar d’un model de treball més transversal i basat en l’encontre més que no pas en la competitivitat. També reivindicaven la importància de crear aliances fora del tercer sector i de difondre la nostra tasca més enllà del nostre àmbit d’acció específic.

En aquest sentit, Montse Cervera va recalcar el rol de la Fundació iSocial com a catalitzador de bones pràctiques en les entitats i com a plataforma per visibilitzar aquestes iniciatives que sovint la urgència i la immediatesa del dia a dia no permeten posar prou de relleu. D’aquesta manera, iSocial ha de seguir complint el seu paper d’observatori d’innovació amb la finalitat última de generar i disseminar coneixement que possibiliti la transformació en el sector dels serveis socials.

Des de la Fundació iSocial volem agrair a les 16 entitats membres –tant a les entitats patrones (Fundació Ampans, ABD, Grup Atra, FIBS, Fundació Joia, Support Girona, Fundació Catalana Síndrome de Down i Fundació Resilis), com a les entitats sòcies (Pere Claver Grup, Fundació Idea, Fundació Maresme, Alzheimer Federació Catalana, Agintzari, Grup Alba, Intress i Fundació Hàbitat3)– la seva assistència a aquesta trobada i el diàleg fructífer que entre tots i totes van fer possible.

Actualitat

Trobada Rehab-Lab a Liège

iSocial i CIM-UPC participen a la trobada anual de la xarxa europea Rehab-Lab a Bèlgica

Un total de 55 entitats de la xarxa Rehab-Lab s’han reunit a Liège per compartir els seus coneixements i experiències
Trobada inaugural Care4Skills

iSocial participa en la trobada kick-off del projecte Care4Skills a Brussel·les

El passat dijous 23 de maig vam assistir a la reunió kick off del projecte Care4Skills a Brussel·les, organitzada per l’EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities), l’entitat que lidera la iniciativa.
Tallers participatius d'All By Myself

Arranquen els tallers participatius del projecte All By Myself

Aquest maig hem inaugurat els primers tallers participatius inclosos en el procés de recerca del projecte All By Myself, coordinat per la Fundació iSocial i que compta amb el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
23 entitats ja s'han format per utilitzar Flapp! i Nidus

23 entitats socials s’han format per utilitzar Flapp! i Nidus

Flapp! i Nidus, les dues caixes fortes virtuals creades per la Fundació iSocial en col·laboració amb Pere Claver Grup, es consoliden amb la formació oferta, fins ara, a 23 entitats.