Reconnect, app professional per assegurar la continuïtat dels itineraris d’inserció social

Publicacions Banc d’innovacions

Reconnect, app professional per assegurar la continuïtat dels itineraris d’inserció social

Groupe SOS

Reconnect, app professional per assegurar la continuïtat dels itineraris d’inserció social

Imatge extreta del portal de Reconnect

App de treball per a professionals socials, que els ofereix tota la informació que necessiten per donar suport a les persones usuàries: consultar el seu historial, actualitzar la seva situació, enregistrar informes de reunions, programar recordatoris per a pròxims esdeveniments, trobar documents i contactes útils, etc. També permet comunicar als membres d’un equip l’evolució de la situació d’una persona atesa. I, en cas d’una substitució laboral, el/la nou/va professional pot tenir ràpidament una visió general dels tràmits en curs i dels passos següents a realitzar en relació amb cadascun dels usuaris.

A més, permet seguir en temps real el nombre de places disponibles en serveis, allotjaments i activitats, i trobar les persones que les necessiten; i analitzar automàticament estadístiques de dades relacionades amb les persones ateses i amb l’avaluació de l’impacte de la intervenció social.

L’ergonomia de l’aplicació s’ha treballat especialment amb professionals socials i entitats del tercer sector perquè el maneig sigui molt senzill i permeti als/les professionals de concentrar-se en l’acompanyament de les persones ateses. El codisseny amb entitats del tercer sector també li permet aportar solucions adaptades a les especificitats dels programes i serveis del sector. I, a més, la configuració del sistema permet satisfer les necessitats operatives específiques de cada entitat social.

Reconnect