Projectes d’acompanyament

Nova Àrea Bàsica de Serveis Socials de Sant Quirze del Vallès

Per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, acompanyem la regidoria i l’equip professional de Serveis Socials d’aquest municipi en el disseny i la posada en marxa de la seva nova Àrea Bàsica de Serveis Socials. En haver superat els 20.000 habitants, d’acord amb la Llei de Serveis Socials de Catalunya 12/2017, els Serveis Socials del municipi deixen de dependre de l’Àrea Bàsica del Consell Comarcal i es constitueixen en una nova Àrea Bàsica pròpia, que se suma a les altres 107 Àrees Bàsiques de Serveis Socials ja existents a Catalunya.

La nova Àrea Bàsica, d’acord amb el que estableix la Llei de Serveis Socials, haurà d’assumir directament competències de gestió (estudi de necessitats, plans d’actuació, gestió de centres i serveis…), de col·laboració (amb els plans i programes de la Generalitat) i de coordinació (dels serveis socials locals, dels equips professionals, de les entitats socials col·laboradores…).

La tasca d’iSocial consisteix en la diagnosi del punt de partida, analitzant les necessitats socials del municipi i les fortaleses i debilitats del servei actual; definir i establir de manera participativa els objectius estratègics i operatius de la nova Àrea i un pla d’acció detallat per al període 2021-2023; definir els processos per a la seva implementació, seguiment i avaluació; i dissenyar el model organitzatiu i de governança més adequat per portar-lo a terme, identificant alhora les eines necessàries tenint en compte la importància que siguin eines innovadores i adaptades a l’actual escenari de transformació digital accelerada de tots els àmbits i sectors de la nostra societat.

Client:

Pin It on Pinterest