REHAB-LAB.CAT

Lab Projectes

REHAB-LAB.CAT


REHAB-LAB.CAT

Comunitat FabLab de disseny i fabricació d’adaptacions funcionals per a les activitats de la vida diària a través de la impressió 3D

(2023-2025)

A Catalunya hi ha més de 630.000 persones amb discapacitat, i una part significativa d’aquestes persones (aproximadament un 40%) necessita una o diverses adaptacions funcionals per a la seva autonomia personal en la vida diària. Tanmateix les dades actuals indiquen que un 35% de les persones usuàries els abandonen ja que no s’adeqüen a les activitat i/o les característiques necessàries, o bé per manca d’especificitat de l’ajut funcional a la necessitat que es vol cobrir o bé per manca de personalització. Això suposa un total de 117.000 persones, que s’incrementa en unes 5.000 cada any.

Rehab-Lab.Cat oferirà un servei personalitzat de disseny i fabricació d’adaptacions funcionals per a persones amb discapacitat o amb algun tipus de necessitat de suport, mitjançant tecnologies de modelatge i impressió 3D. Aquest servei té quatre components:

  • Una avaluació de necessitats d’ajuda individualitzada per a cada persona
  • Un disseny específic co-elaborat per la persona, el terapeuta ocupacional i un enginyer
  • Una fabricació individualitzada mitjançant tecnologies d’impressió 3D
  • Una avaluació i seguiment del grau de resolució de la necessitat

La proposta de Rehab-Lab.Cat suposa un canvi de paradigma en l’enfocament de les ajudes tècniques i funcionals per preservar l’autonomia, la vida independent i el manteniment en el domicili de les persones amb discapacitat i dependència. D’un model basat en productes estàndards i generals d’ajuts funcionals, comercialitzats a través d’ortopèdies i farmàcies , a un model de servei personalitzat, integrant la visió social, sanitària i la persona implicada en el disseny d’una solució individualitzada.

L’abast del projecte inclou el disseny operatiu del servei, l’adquisició d’equipament i tecnologia per al disseny i impressió 3D, la posta en marxa d’una prova pilot amb dues entitats de l’àmbit social (Ampans) i sanitari (Guttmann) en dues àrees geogràfiques (Catalunya central i Area Metropolitana de Barcelona), l’avaluació de la prova pilot i la planificació del desplegament del servei a tot Catalunya, mitjançant dos FabLabs centrals (CIM-UPC i Avinent), 8 Centres d’Avaluació i Disseny, i una xarxa capil·lar amb entitats socials i sanitàries d’arreu del territori.

Lidera:

Fundació iSocial

Socis:

Ampans

En col·laboració amb:

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials

Projectes d’innovació

DigitaliSSB (Impuls de la Digitalització dels Serveis Socials Bàsics de Catalunya)

DigitaliSSB (Impuls de la Digitalització dels Serveis Socials Bàsics de Catalunya)

Projecte per a la millora i la transformació dels models de gestió i d’intervenció social dels Serveis Socials Bàsics dels ens locals de Catalunya
DISS Alt Pirineu-Aran

DISS Alt Pirineu-Aran

Projecte pilot de Detecció i Intervenció Social precoç davant les situacions de Soledat de les persones grans a les comarques de l’Alt Pirineu-Aran.
ALL BY MYSELF

ALL BY MYSELF

Agregador d’eines TIC al servei de la inclusió i el suport per a la vida autònoma de les persones amb discapacitat intel·lectual
NIDUS

NIDUS

Paquet d’eines digitals al servei de les persones sense llar.