WELCOME

WELCOME

Tecnologies intel·ligents de suport a l’acollida i la integració de les persones immigrades i refugiades.

(2020-2023)

Projecte de desenvolupament d’un assistent personal multilingüe que doni resposta a les necessitats d’acollida i d’integració de persones nouvingudes i refugiades procedents de països de l’àrea mediterrània i de l’orient mitjà, i que alhora ajudi les Administracions responsables i les ONG especialitzades en la presa de decisions i la gestió de les polítiques d’acollida.

WELCOME pretén oferir serveis personalitzats intel·ligents en les llengües d’origen d’aquestes persones en diversos territoris europeus que tenen fluxos migratoris molt intensos, un dels quals és Catalunya.

Per pal·liar les dificultats existents en l’acollida i la integració de persones nouvingudes procedents de països de l’àrea mediterrània i de l’orient mitjà es necessiten tecnologies eficaces per donar un suport personalitzat, psicològica i socialment competent. L’objectiu general de WELCOME és desenvolupar serveis personalitzats intel·ligents que actuïn com a assistents personals, interaccionant amb els usuaris en un entorn de realitat real o augmentada, segons la configuració, així com entre si per intercanviar informació i negociar la millor estratègia d’assistència per a l’itinerari d’integració que necessita cada persona individual, i per a cada decisió que han de prendre les autoritats i les entitats especialitzades dels països receptors.

WELCOME facilitarà la comunicació amb els immigrants mitjançant agents de conversa i traducció automàtica, i proporcionarà a les administracions públiques una plataforma per a la implementació de polítiques d’inclusió en diferents dimensions del procés de recepció i integració: adquisició i lliurament d’informació, suport a la decisió, formació lingüística i professional i inclusió social.

Socis

Universitat Pompeu Fabra
Generalitat de Catalunya Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
Fundació iSocial
Sheffield Hallam University
Brno University of Technology
DFKI
Information Technologies Institute
CERTH
Caritas Hamm
Mind Refuge
Praksis
Everis
Kemea
Método
UFAL

Amb el suport de

Horizon 2020

Projectes d’innovació

DigitaliSSB (Impuls de la Digitalització dels Serveis Socials Bàsics de Catalunya)

DigitaliSSB (Impuls de la Digitalització dels Serveis Socials Bàsics de Catalunya)

Projecte per a la millora i la transformació dels models de gestió i d’intervenció social dels Serveis Socials Bàsics dels ens locals de Catalunya
DISS Alt Pirineu-Aran

DISS Alt Pirineu-Aran

Projecte pilot de Detecció i Intervenció Social precoç davant les situacions de Soledat de les persones grans a les comarques de l’Alt Pirineu-Aran.
REHAB-LAB.CAT

REHAB-LAB.CAT

Comunitat FabLab de disseny i fabricació d’adaptacions funcionals per a les activitats de la vida diària a través de la impressió 3D
ALL BY MYSELF

ALL BY MYSELF

Agregador d’eines TIC al servei de la inclusió i el suport per a la vida autònoma de les persones amb discapacitat intel·lectual