Disseny d’un pla de comunicació dels serveis socials

Per a departaments de comunicació i de serveis socials d’Administracions Locals.

Com millorar la comunicació i la imatge dels Serveis Socials

La innovació en Serveis Socials també és canviar la manera d’explicar-nos i de comunicar-nos, per donar valor al que fem

Malgrat que els pressupostos públics i privats dedicats a Serveis Socials no han parat de créixer en els últims anys, aquest esforç inversor sovint no és percebut ni valorat pel territori (agents econòmics, ciutadania, teixit associatiu…), els punts forts de la seva actuació són escassament coneguts i, fins i tot, perduren estereotips i visions antigues que tenen poc a veure amb el que són avui els Serveis Socials

Això en part és responsabilitat dels gestors públics d’aquests serveis i de la manca de plans de comunicació dissenyats per a fer-hi front. Mitjançant un pla de comunicació dels Serveis Socials que respongui a la realitat del territori, aquests problemes reputacionals que pateix aquest àmbit de les polítiques públiques poden ser resolts. No es tracta només de corregir el desconeixement, sinó també les imatges tergiversades i fins i tot negatives dels Serveis Socials que a vegades circulen entre la població de comarques i municipis.

Altres sectors de la nostra societat han aconseguit revertir situacions semblants. La innovació en Serveis Socials també és canviar la manera d’explicar-nos i de comunicar-nos, per donar valor al que fem des dels Serveis Socials; per fer visible la seva potencialitat com agent que contribueix de manera determinant a la cohesió social i a la qualitat de vida de les persones.

Altres serveis d’acompanyament

Implementació del Self-directed Support

Implementació del Self-directed Support

Oferim un acompanyament grupal per posar en pràctica aquesta metodologia innovadora d’intervenció social.

Saber-ne més

Gestió del canvi en organitzacions de serveis socials

Gestió del canvi en organitzacions de serveis socials

Acompanyem a directius i a equips en el disseny i la implementació d’un projecte de canvi o de millora en l’organització.

Saber-ne més

Pla de transformació digital

Pla de transformació digital

Diagnostiquem les necessitats en l’àmbit de la digitalització i dissenyem un pla detallat per donar-hi resposta.

Saber-ne més