Implementació del Self-directed Support

En equips de serveis socials d’Administracions Locals i entitats del tercer sector.

De l’Atenció Centrada en la Persona al “Self-directed Support”

Acompanyament grupal per posar en pràctica aquesta metodologia innovadora d’intervenció social.

La Fundació iSocial ofereix als equips professionals de Serveis Socials de les Administracions locals i d’entitats del tercer sector la possibilitat de rebre un acompanyament grupal per posar en pràctica aquesta metodologia d’intervenció social. En aquest acompanyament s’ensenya l’equip a consensuar pautes de treball pròpies d’un equip de coproducció;  a aplicar eines de personalització i de treball empàtic que afavoreixen el Suport Auto-dirigit; i a dissenyar processos de planificació, presa de decisions i assignació de recursos basats en aquest enfocament.

El model europeu del Suport Auto-dirigit (Self-directed Support en anglès) busca garantir que la persona atesa pels Serveis Socials rebi suport i acompanyament en la presa de decisions, a fi que tingui en tot moment la possibilitat de fer efectius l’elecció i el control sobre com s’organitza l’acció o pla de suport per assolir els resultats acordats amb els/les professionals, a partir de les seves voluntats i els seus drets.

Altres serveis d’acompanyament

Gestió del canvi en organitzacions de serveis socials

Gestió del canvi en organitzacions de serveis socials

Acompanyem a directius i a equips en el disseny i la implementació d’un projecte de canvi o de millora en l’organització.

Saber-ne més

Pla de comunicació dels serveis socials

Pla de comunicació dels serveis socials

Diagnostiquem les necessitats de millora de la comunicació i la imatge dels serveis socials i dissenyem un pla de millora.

Saber-ne més

Pla de transformació digital

Pla de transformació digital

Diagnostiquem les necessitats en l’àmbit de la digitalització i dissenyem un pla detallat per donar-hi resposta.

Saber-ne més