Mesura i gestió de l’impacte social en el sector dels Serveis Socials

Mesura l’impacte social de les accions i intervencions de la teva organització amb aquest curs (25 h, online).

Edició per encàrrec: per a la contractació del curs complet poseu-vos en contacte amb: formacio@isocial.cat

Descripció

Aprèn a mesurar l’impacte social de les accions i intervencions de la teva organització

En els darrers anys hi ha hagut un interès creixent en la nostra societat per mesurar l’impacte social i mediambiental de les organitzacions públiques i privades. El concepte d’«impacte social» és molt ampli i pot referir-se a tot allò que tingui efectes, siguin positius o negatius, en la qualitat de vida dels individus, en les comunitats o en el planeta.

Existeixen diversos sistemes i models que permeten mesurar i comparar els aspectes avaluables. Així mateix, hi ha una gran diversitat de marcs, metodologies i eines per a la mesura i gestió de l’impacte social.

És evident que les organitzacions del sector dels serveis socials busquen aconseguir un impacte positiu sobre les persones i la comunitat. Però sovint no disposen de les eines ni del coneixement per mesurar aquest impacte, objectivar-lo i poder-lo explicar a la societat. Aquest fet dificulta la gestió de les accions que duen a terme, així com la seva millora contínua i el rendiment de comptes davant de finançadors, les institucions i la ciutadania.

Aquest curs aporta respostes i solucions pràctiques a aquest repte cabdal que tenen avui les entitats del sector de la intervenció social. La formació està adreçada, doncs, als professionals del sector social, per tal de capacitar-los per al disseny d’un Sistema de Mesura i Gestió de l’Impacte Social dels programes, projectes i activitats de les organitzacions.

Destinataris

Persones amb càrrecs directius o tècnics en els àmbits de la gestió, de la planificació i de la comunicació, tant d’organitzacions privades com públiques del sector dels serveis socials.

Objectiu

Oferir coneixement sobre els diversos sistemes existents per a la mesura i la gestió de l’impacte social que poden ser aplicats al sector dels Serveis Socials; capacitar en l’ús de les eines existents per realitzar la mesura de l’impacte social de les organitzacions; oferir coneixement sobre bones pràctiques existents de mesura i gestió de l’impacte social en organitzacions del sector de serveis socials.

Format i durada

En línia, per mitjà de la plataforma Zoom.

El curs consta de 25 hores lectives, distribuït en 5 hores per setmana, i estructurat en 10 sessions: 5 sessions sincròniques de 3 hores de durada cadascuna, amb una periodicitat setmanal; i 5 sessions asincròniques de 2 hores de durada per a realitzar un treball pràctic entre sessió i sessió.

Llengua: Castellà

Lliurables:

 • Fitxa de cada sessió, que inclourà:
  • CV del docent
  • Dades de contacte
  • Objectius de cada sessió
  • Metodologia, contingut
  • Bibliografia/webgrafia
 • Presentacions utilitzades pels i les docents
 • Síntesi de les dinàmiques realitzades i de les aportacions recollides
 • Diploma final d’aprofitament (caldrà l’assistència a almenys el 80% de les sessions).

Coordinació

Carme Castrejon: Compta amb 27 anys d’experiència al Tercer Sector, 15 com a membre d’equips de direcció. Entre altres reconeixements, els seus projectes han estat finalistes en el Programa B-Value (Fund Ship2B), el projecte #contiGO, Best NGOs for Startups (2021), Ruralitzable (2021) i Start Up Olé (2021). És llicenciada en Pedagogia Social i en Teologia (Universitat de Sevilla, Comillas i Pontifícia de Salamanca) i Màster en Innovació Estratègica, Direcció d’ONG i Lideratge (ESADE, ISDI, Acumen Fellow).

DuradaSessió
13hSessió 1: Què és la mesura i la gestió de l’impacte social

a. Impacte social, una definició a consensuar
b. Principals marcs de referència per a la mesura i la gestió de l’impacte
c. Preguntes essencials per implementar un sistema de Mesura i Gestió de l’Impacte Social al teu projecte
d. Elements d’un Sistema de Mesura i Gestió de l’Impacte Social
2hTreball pràctic 1: primer esborrany d’un sistema de mesura i gestió de l’impacte social
23hSessió 2: Teoria del canvi i definició d’indicadors

a. Teoria del Canvi, què és i per a què serveix
b. Elements que integren la Teoria del Canvi
c. Guia per a l’elaboració de la Teoria del Canvi “pas a pas”
2hTreball pràctic 2: definir la teoria del canvi del propi projecte o servei
33hSessió 3: Eines de registre i fórmules de càlcul

a. Importància de la recollida de dades.
b. Guia bàsica per implicar als equips tècnics en la recollida de dades.
c. Aproximació a les diferents eines de registre.
d. Recomanacions per triar les fórmules de càlcul dels diferents indicadors.
2hTreball pràctic 3: disseny i identificació de les eines de registre i càlcul del propi projecte o servei
43hSessió 4: Bones pràctiques de mesura i gestió de l’impacte social

a. Frameworks de referència per la Mesura i la Gestió de l’Impacte Social
b. ONLBG
c. ComGO
d. Bonus d’Impacte Social
2hTreball pràctic 4: diàleg sobre bones pràctiques amb la pròpia organització
53hSessió 5: Teoria del canvi i definició d’indicadors

Aquesta cinquena sessió tindrà com a objectiu principal recollir amb els conjunt dels i les participants els aprenentatges incorporats al llarg de les diferents sessions de treball i el treball pràctic i dialogat amb els seus equips/organitzacions
2hTreball pràctic 2: definir la teoria del canvi del propi projecte o servei

Equip de 5 persones expertes vinculades a diferents entitats i universitats i amb una llarga trajectòria de treball en el sector: Carme Castrejón, coordinadora del curs; Ana Delgado, de la Fundació Ship2B; María López Escorial, del IE University; i Virginia Fernández, de Mas Business (ONLBG). Algunes sessions també comptaran amb la participació d’experts que presentaran experiències i plataformes específiques per a la mesura de l’impacte.

En col·laboració amb

Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials