De l’Atenció Centrada en la Persona al Self-Directed Support

395,00 

El curs té l’objectiu d’introduir l’enfocament del Self-directed Support en els serveis socials públics i d’entitats del tercer sector, considerant les diferents situacions i variants de perfils que els/les professionals de la intervenció social han d’atendre.

Dimarts, de 9:30 a 12:00h.

Inici: 04/06/2024

Final: 16/07/2024

Add to Wishlist Browse Wishlist

Descripció

Programa de formació-acció per a professionals de serveis socials d’institucions públiques i d’entitats del tercer sector.

“Tots els éssers humans naixem lliures, amb els mateixos drets i amb la mateixa dignitat” (Article 1 de la Declaració Universal dels Drets Humans, 1948)

Els darrers anys en serveis socials s’ha consolidat l’enfocament d’intervencions professionals centrades en la persona, la coneguda ACP. Avui sabem que no es tracta tant de posar la persona al centre i que els professionals prenguin decisions tenint presents els seus interessos i voluntats, com d’oferir-li els suports que necessita per poder prendre les seves pròpies decisions.

El model europeu del Suport Autodirigit (Self-directed Support en anglès) busca garantir i preservar aquest enfocament: donar suport i acompanyar en la presa de decisions a les persones que s’adrecen als serveis socials, a fi que tinguin en tot moment la possibilitat de fer efectius l’elecció i el control sobre com s’organitza l’acció o pla de suport per assolir els resultats acordats amb els i les professionals, a partir de les seves voluntats i els seus drets.

El Self-directed Support no és el nom d’un tipus particular de servei de suport, sinó un enfocament que busca assegurar que l’atenció i el suport s’adapten millor a les persones que els necessiten. Per fer-ho, procura donar a la persona més opcions i coneixement per decidir: decidir, per exemple, qui li dona el suport; quan vol tenir aquest suport; quin tipus de suport vol; etc. D’aquesta manera, el Self-directed Support implica un gran canvi en la forma en què es brinda l’atenció a persones. Afecta la visió, la missió i el funcionament integral dels serveis socials i dels serveis a les persones, i es distingeix del model actual, en el qual trobem una fragmentació per nivells, per tipus d’atenció i per sistemes de protecció social.

El model s’inspira en la Llei d’Atenció Social d’Escòcia de 2013, que garanteix que les autoritats locals ofereixen suport autodirigit a qualsevol persona que requereixi serveis de suport –inclosos també els cuidadors no remunerats–. Aquest nou model implica una intervenció social de proximitat forta i una capacitat de decisió real, facilitada tant per part de les persones com dels equips professionals. I requereix, també, un acompanyament continuat als professionals del sector, en els seus respectius àmbits, per ajudar-los a aprendre la nova metodologia i desaprendre algunes formes tradicionals d’atenció a la ciutadania.

Destinataris

Professionals de la intervenció social en institucions públiques i entitats del tercer sector.

Objectiu

Introduir l’enfocament del Self-directed Support en els serveis socials públics i d’entitats del tercer sector, considerant les diferents situacions i variants de perfils que els/les professionals de la intervenció social han d’atendre.

Format i durada

En línia o presencial.

El curs té una durada de 16,5h, repartides en 7 sessions: 2 sessions teòriques i 5 sessions pràctiques.

Lliurables:

 • Fitxa de cada sessió, que inclourà:
  • CV del docent
  • Dades de contacte
  • Objectius de cada sessió
  • Metodologia, contingut
  • Bibliografia/webgrafia
 • Presentacions utilitzades pels i les docents
 • Síntesi de les dinàmiques realitzades i de les aportacions recollides
 • Diploma final d’aprofitament (caldrà l’assistència a almenys el 80% de les sessions).

Coordinació

Núria Ambrós: Llicenciada en psicologia, diplomada en magisteri, en educació social i en gestió de l’aprenentatge en les organitzacions, i màster en integració de persones amb discapacitat intel.lectual. Els últims deu anys s’ha especialitzat en formar, assessorar i acompanyar a entitats del tercer sector de tota Espanya en la implementació de les pràctiques centrades en la persona.

Servei d’acompanyament

Aquest programa formatiu pot complementar-se després amb un servei d’acompanyament grupal per ajudar a la implementació pràctica d’aquesta metodologia.

Data i horaSessió
14 de juny,
de 9:30h a 11:30h
Millorar la intervenció social des de la perspectiva dels Drets Humans
211 de juny,
de 9:30h a 11:30h
Bases conceptuals de l’ACP i el Self-directed Support en serveis socials
318 de juny,
de 9:30h a 12:00h
Sessió pràctica: Definint personalització i control
425 de juny,
de 9:30h a 12:00h
Sessió pràctica: Avaluació i presa de decisions centrades en la persona
52 de juliol,
de 9:30h a 12:00h
Sessió pràctica: Elaboració de plans personals, amb la comunitat com a escenari de vida
69 de juliol,
de 9:30h a 12;00h
Sessió pràctica: Rols de suport des dels Suports Autodirigits
716 de juliol,
de 9:30 a 12:00h
Sessió pràctica: Co-producció, al cor dels Suports Autodirigits
Núria Ambrós

Núria Ambrós

Llicenciada en psicologia, diplomada en magisteri, en educació social i en gestió de l’aprenentatge en les organizanitzacions, i màster en integració de persones amb discapacitat intel.lectual. Els últims deu anys s’ha especialitzat en formar, assessorar i acompanyar a entitats del tercer sector de tota Espanya en la implementació de les pràctiques centrades en la persona.

Núria Fustier

Núria Fustier

Doctora en Treball Social i Llicenciada en Dret, professora de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Amb 25 anys d’experiència en Serveis Socials: direcció dels Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet; avaluació i planificació a la Diputació de Barcelona i membre de l’equip del I Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya.

Anna Rodera

Ana Rodera

Doctora en educació i tecnologia, professora de la UOC, especialista en la dinamització i l’acompanyament de processos d’innovació en les organitzacions, amb més de vint anys d’experiència en formació i assessorament a institucions de Catalunya i d’Amèrica Llatina.

En col·laboració amb

Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials