SEAP, programa per prevenir i gestionar el maltractament a les persones grans en situació de fragilitat

SEAP, programa per prevenir i gestionar el maltractament a les persones grans en situació de fragilitat

Consell Comarcal del Baix Llobregat

SEAP, programa per prevenir i gestionar el maltractament a les persones grans en situació de fragilitat

Imatge extreta de SEAP

Servei que fomenta el bon tracte cap a les persones grans en situació de fragilitat i assessora els professionals que actuen davant situacions de maltractament.

El SEAP (Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones) basa la seva tasca en tres línies de treball. La primera és la prevenció, mitjançant l’assessorament i formació a professionals que treballen amb persones grans i amb persones en situació de fragilitat. La segona és la sensibilització social, gràcies a xerrades, tallers, actes i campanyes per fomentar la presa de consciència col·lectiva de la necessitat de defensar el bon tracte cap a les persones. També entren dins d’aquest àmbit les accions específiques dirigides a professionals, ciutadania, adults, infants i adolescents, gent gran i persones amb diversitat funcional. Finalment, la intervenció, que es basa en la  coordinació d’actuacions amb els  serveis socials i altres serveis municipals davant de situacions de maltractament a persones grans o a persones en situacions de fragilitat.

Els objectius del SEAP es fonamenten en millorar la qualitat de vida de les persones grans i de les persones en situació de fragilitat, garantir la prevenció, la detecció i l’atenció del no bon tracte i del maltractament a través d’un treball interdisciplinari i en xarxa amb els dispositius del territori. També en respondre a les necessitats reals dels professionals que atenen a les persones grans i a les persones en situació de fragilitat quan es detecten situacions de no bon tracte i/o maltractament.

També es pretén adequar la transmissió de la informació social, jurídica i mèdica essencial a la resta dels professionals per dissenyar un pla conjunt, donar resposta a les situacions reals de no bon tracte i/o maltractament de les persones d’aquests col·lectius i orientar i assessorar cada situació de forma individualitzada, coordinant els recursos públics i privats per facilitar l’atenció necessària.

SEAP

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.