SEAP, programa per prevenir i gestionar el maltractament a les persones grans en situació de fragilitat

Publicacions Banc d’innovacions

SEAP, programa per prevenir i gestionar el maltractament a les persones grans en situació de fragilitat

Consell Comarcal del Baix Llobregat

SEAP, programa per prevenir i gestionar el maltractament a les persones grans en situació de fragilitat

Imatge extreta de SEAP

Servei que fomenta el bon tracte cap a les persones grans en situació de fragilitat i assessora els professionals que actuen davant situacions de maltractament.

El SEAP (Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones) basa la seva tasca en tres línies de treball. La primera és la prevenció, mitjançant l’assessorament i formació a professionals que treballen amb persones grans i amb persones en situació de fragilitat. La segona és la sensibilització social, gràcies a xerrades, tallers, actes i campanyes per fomentar la presa de consciència col·lectiva de la necessitat de defensar el bon tracte cap a les persones. També entren dins d’aquest àmbit les accions específiques dirigides a professionals, ciutadania, adults, infants i adolescents, gent gran i persones amb diversitat funcional. Finalment, la intervenció, que es basa en la  coordinació d’actuacions amb els  serveis socials i altres serveis municipals davant de situacions de maltractament a persones grans o a persones en situacions de fragilitat.

Els objectius del SEAP es fonamenten en millorar la qualitat de vida de les persones grans i de les persones en situació de fragilitat, garantir la prevenció, la detecció i l’atenció del no bon tracte i del maltractament a través d’un treball interdisciplinari i en xarxa amb els dispositius del territori. També en respondre a les necessitats reals dels professionals que atenen a les persones grans i a les persones en situació de fragilitat quan es detecten situacions de no bon tracte i/o maltractament.

També es pretén adequar la transmissió de la informació social, jurídica i mèdica essencial a la resta dels professionals per dissenyar un pla conjunt, donar resposta a les situacions reals de no bon tracte i/o maltractament de les persones d’aquests col·lectius i orientar i assessorar cada situació de forma individualitzada, coordinant els recursos públics i privats per facilitar l’atenció necessària.

SEAP

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.