SEAP, programa per prevenir i gestionar el maltractament a les persones grans en situació de fragilitat

Publicacions Banc d’innovacions

SEAP, programa per prevenir i gestionar el maltractament a les persones grans en situació de fragilitat

Consell Comarcal del Baix Llobregat

SEAP, programa per prevenir i gestionar el maltractament a les persones grans en situació de fragilitat

Imatge extreta de SEAP

Servei que fomenta el bon tracte cap a les persones grans en situació de fragilitat i assessora els professionals que actuen davant situacions de maltractament.

El SEAP (Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones) basa la seva tasca en tres línies de treball. La primera és la prevenció, mitjançant l’assessorament i formació a professionals que treballen amb persones grans i amb persones en situació de fragilitat. La segona és la sensibilització social, gràcies a xerrades, tallers, actes i campanyes per fomentar la presa de consciència col·lectiva de la necessitat de defensar el bon tracte cap a les persones. També entren dins d’aquest àmbit les accions específiques dirigides a professionals, ciutadania, adults, infants i adolescents, gent gran i persones amb diversitat funcional. Finalment, la intervenció, que es basa en la  coordinació d’actuacions amb els  serveis socials i altres serveis municipals davant de situacions de maltractament a persones grans o a persones en situacions de fragilitat.

Els objectius del SEAP es fonamenten en millorar la qualitat de vida de les persones grans i de les persones en situació de fragilitat, garantir la prevenció, la detecció i l’atenció del no bon tracte i del maltractament a través d’un treball interdisciplinari i en xarxa amb els dispositius del territori. També en respondre a les necessitats reals dels professionals que atenen a les persones grans i a les persones en situació de fragilitat quan es detecten situacions de no bon tracte i/o maltractament.

També es pretén adequar la transmissió de la informació social, jurídica i mèdica essencial a la resta dels professionals per dissenyar un pla conjunt, donar resposta a les situacions reals de no bon tracte i/o maltractament de les persones d’aquests col·lectius i orientar i assessorar cada situació de forma individualitzada, coordinant els recursos públics i privats per facilitar l’atenció necessària.

SEAP

Banc d’innovacions

V-TOOLS

V-TOOLS, realitat virtual aplicada a la innovació social

V-TOOLS és un projecte que combina la tecnologia i la innovació social a través d’experiències immersives amb l’objectiu de millorar la vida de les persones i les comunitats
Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada