Simulateur Aides Sociales, eina que informa a la ciutadania de les ajudes socials

Publicacions Banc d’innovacions

Simulateur Aides Sociales, eina que informa a la ciutadania de les ajudes socials

Beta.gouv.fr, CNIL, CAF, Assurance maladie, Agefiph, Pôle Emploi, Assurance retraite, Crous, Anah, Anil

Eina ràpida i eficaç que informa la població francesa sobre les ajudes socials que té dret a rebre. Impulsat per diversos actors públics i privats i amb una atenció individualitzada en línia, el simulador estima a cada usuari els ajuts a l’assistència que li incumbeixen.


El Simulateur Aides Sociale neix de la constatació que gran part de la ciutadania francesa desconeix els nombrosos sistemes i ajuts socials –tant nacionals com locals– als quals té dret i dels quals es pot beneficiar. A França, milers de milions d’euros d’ajuda social no troben beneficiaris, ja sigui per manca de coneixement, demanda o recepció, la qual cosa suposa la pèrdua d’ingressos considerables per llar. El simulador, posat en marxa pel govern francès i en col·laboració amb diverses associacions i empreses del sector tecnològic, té per objectiu combatre l’elevada taxa de les no-apel·lacions a les ajudes socials informant i guiant entre les nombroses ajudes existents. 

Es tracta d’una eina gratuïta que estima els drets a l’assistència social de cada persona amb un funcionament ben senzill i eficaç. Amb garantia de l’anonimat i confidencialitat de les informacions, cal que cada usuari respongui unes preguntes sobre la seva vida familiar i professional. Tot seguit, en pocs minuts, el simulador classifica més de 1.000 sistemes socials i fa una llista de les ajudes de què pot beneficiar-se cada persona segons la seva situació. Un cop són coneguts els ajuts, l’usuari pot efectuar les demandes pertinents i rebre les ajudes financeres. 

Les ajudes a les quals té accés el simulador es troben agrupades segons la seva funció (ajuts a la salut, l’habitatge, el transport, la inserció professional, la família, etc.) i són tant d’àmbit nacional com departamentals, en funció del lloc de residència que l’usuari ha introduït. Ara bé, cal tenir present que el resultat obtingut de la simulació és indicatiu i no garanteix que l’usuari acabi rebent l’ajuda, ja que només l’organització facultada per concedir-la pot decidir si realment l’usuari és elegible.

Banc d’innovacions

V-TOOLS

V-TOOLS, realitat virtual aplicada a la innovació social

V-TOOLS és un projecte que combina la tecnologia i la innovació social a través d’experiències immersives amb l’objectiu de millorar la vida de les persones i les comunitats
Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada