Simulateur Aides Sociales, eina que informa a la ciutadania de les ajudes socials

Publicacions Banc d’innovacions

Simulateur Aides Sociales, eina que informa a la ciutadania de les ajudes socials

Beta.gouv.fr, CNIL, CAF, Assurance maladie, Agefiph, Pôle Emploi, Assurance retraite, Crous, Anah, Anil

Eina ràpida i eficaç que informa la població francesa sobre les ajudes socials que té dret a rebre. Impulsat per diversos actors públics i privats i amb una atenció individualitzada en línia, el simulador estima a cada usuari els ajuts a l’assistència que li incumbeixen.


El Simulateur Aides Sociale neix de la constatació que gran part de la ciutadania francesa desconeix els nombrosos sistemes i ajuts socials –tant nacionals com locals– als quals té dret i dels quals es pot beneficiar. A França, milers de milions d’euros d’ajuda social no troben beneficiaris, ja sigui per manca de coneixement, demanda o recepció, la qual cosa suposa la pèrdua d’ingressos considerables per llar. El simulador, posat en marxa pel govern francès i en col·laboració amb diverses associacions i empreses del sector tecnològic, té per objectiu combatre l’elevada taxa de les no-apel·lacions a les ajudes socials informant i guiant entre les nombroses ajudes existents. 

Es tracta d’una eina gratuïta que estima els drets a l’assistència social de cada persona amb un funcionament ben senzill i eficaç. Amb garantia de l’anonimat i confidencialitat de les informacions, cal que cada usuari respongui unes preguntes sobre la seva vida familiar i professional. Tot seguit, en pocs minuts, el simulador classifica més de 1.000 sistemes socials i fa una llista de les ajudes de què pot beneficiar-se cada persona segons la seva situació. Un cop són coneguts els ajuts, l’usuari pot efectuar les demandes pertinents i rebre les ajudes financeres. 

Les ajudes a les quals té accés el simulador es troben agrupades segons la seva funció (ajuts a la salut, l’habitatge, el transport, la inserció professional, la família, etc.) i són tant d’àmbit nacional com departamentals, en funció del lloc de residència que l’usuari ha introduït. Ara bé, cal tenir present que el resultat obtingut de la simulació és indicatiu i no garanteix que l’usuari acabi rebent l’ajuda, ja que només l’organització facultada per concedir-la pot decidir si realment l’usuari és elegible.

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.