FLAPP!

FLAPP!

A semblança de les superfícies de control de les ales dels avions, FLAPP! ajuda a volar, promou la interacció, i facilita l’exercici de la plena ciutadania.

(2019-2022)

Es tracta d’un servei de suport digital a distància per a adolescents i joves de 16 a 23 anys que estan o han estat tutelats pels sistemes públics de protecció a la infància, molts dels quals són o han estat menors migrants no acompanyats. FLAPP! és accessible des de telèfons mòbils i des d’ordinadors, i ofereix als adolescents i joves un catàleg d’eines digitals que faciliten el seu procés de transició a l’edat adulta, d’emancipació i d’inclusió en la societat.

Alhora FLAPP! facilita la tasca dels/les professionals socials, les Administracions i les entitats del tercer sector que els donen suport i acompanyament.

Tenint en compte que la pràctica totalitat dels adolescents i joves vulnerables d’entre 16 i 23 anys atesos pels sistemes d’atenció i protecció a la infància o per altres organitzacions socio-educatives disposen de telèfon mòbil, FLAPP! aprofita el potencial que avui ofereix la tecnologia digital per innovar en els serveis i recursos socio-educatius posats a disposició d’aquest col·lectiu, aportant una plataforma digital que conté un conjunt d’eines adaptades a la seva realitat i a la de la nostra societat, les quals permeten d’oferir solucions a algunes de les dificultats que experimenten aquests adolescents i joves en les diverses etapes per les que transiten, tant si han arribat des d’altres països com si no, tant si són tutelats o extutelats, o amb altres perfils amb vulnerabilitat.

El paquet d’eines digitals de FLAPP! s’ha codissenyat de manera participativa amb més de 120 adolescents i joves de diferents orígens i situacions, amb educadors/es i professionals del sistema d’atenció i protecció, i amb experts/es acadèmics en els vessants socio-educatiu, tecnològic, ètic i jurídic. Un cop desenvolupades les eines, cinc en total, s’han experimentat, avaluat i millorat amb la participació d’aquests mateixos adolescents i joves, amb l’acompanyament d’educadors/es i amb el seguiment d’avaluadors externs.

FLAPP! està en procés d’utilització en un nombre creixent d’entitats socials i Administracions públiques de l’estat espanyol.

Lidera

Fundació iSocial

Socis

Fundació Idea
Sant Pere Claver
Universitat de Barcelona
Fundació R3silis
Punt de Referència

Col·laboren

Alba Jussà
UOC

Amb el suport de

Obra Social la Caixa
Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials

Projectes d’innovació

Imatge d'una mà sostenint un mòbil on s'hi veu la Soliguia, una de les eines tecnològiques involucrades en el projecte Solidigital

Solidigital

Solidigital és un projecte de col·laboració transfronterera al voltant de tres eines tecnològiques de suport a persones en situació de vulnerabilitat, la Soliguia, Nidus i Reconnect
DigitaliSSB (Impuls de la Digitalització dels Serveis Socials Bàsics de Catalunya)

DigitaliSSB (Impuls de la Digitalització dels Serveis Socials Bàsics de Catalunya)

Projecte per a la millora i la transformació dels models de gestió i d’intervenció social dels Serveis Socials Bàsics dels ens locals de Catalunya
Vincles Alt Pirineu Aran

Vincles Alt Pirineu-Aran

Vincles Alt Pirineu-Aran és un projecte de Detecció i Intervenció Social precoç davant les situacions de Soledat de les persones grans a les comarques de l’Alt Pirineu-Aran.
Rehab Lab Ajut funcional

REHAB-LAB.CAT

Comunitat FabLab de disseny i fabricació d’adaptacions funcionals per a les activitats de la vida diària a través de la impressió 3D
ALL BY MYSELF

ALL BY MYSELF

Agregador d’eines TIC al servei de la inclusió i el suport per a la vida autònoma de les persones amb discapacitat intel·lectual
NIDUS

NIDUS

Paquet d’eines digitals al servei de les persones sense llar.