EMJUCOVID

EMJUCOVID

Estudi que va analitzar les conseqüències de la crisi econòmica provocada per la Covid-19 sobre l’ocupació juvenil, i la seva incidència en les desigualtats socials i de gènere de la població jove.

(2020-2021)

La investigació es va focalitzar en els sectors juvenils més afectats prèviament per la precarització laboral i en l’impacte que la creixent digitalització de l’economia pot tenir sobre les desigualtats socials.

L’accés a un treball remunerat i estable ha estat, tradicionalment, la forma normalitzada d’emancipació de les persones joves atès que el treball permetia l’autonomia econòmica, la constitució de noves famílies i l’autonomia moral. Però a partir de la crisi econòmica dels anys noranta, va tenir lloc una progressiva flexibilització del mercat de treball, que va comportar un empitjorament de les condicions laborals per a les persones joves sobre la base de la temporalitat, la precarietat laboral i la desprotecció social.

Una situació que la greu emergència de la Covid-19 va fer empitjorar, especialment en els sectors que havien assolit majors quotes de precarització i en un context de creixent digitalització de l’economia.

Socis

Universitat de Lleida
Fundació iSocial
Universitat Pompeu Fabra
Universitat de Barcelona
Universitat de València
Fundació Ferrer i Guàrdia

Amb el suport de

Fondo Supera Covid-19

Projectes de recerca

CoParticiPA Foto web

CoParticiPA

CoParticiPA és un projecte de col·laboració transfronterera que té per objectiu la participació activa de les persones usuàries en els serveis socials i l’intercanvi de bones pràctiques
Guia FICE web Transformacio digital min

Guia per a la Transformació Digital. Una Visió des del Sector Social de la Infància

La Fundació iSocial ha elaborat per a FICE Spain un informe sobre l’estat de la innovació en l’àmbit de la intervenció social i un recull de bones pràctiques per a la transformació digital
Prevenció de la institucionalització infantil

Prevenció de la institucionalització infantil

Disseny per a UNICEF-Espanya d’un sistema públic de detecció comunitària i intervenció precoç en infància en risc.
Transformació digital de les ABSS

Transformació digital dels Serveis Socials Bàsics

Tesi doctoral sobre el repte de la transformació digital de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials de Catalunya.