Contractació pública en matèria de Serveis Socials

Campus Oferta formativa

Contractació pública en matèria de Serveis Socials

Curs de contractació pública

Serveis d’atenció domiciliària, teleassistència, intervenció socioeducativa i atenció a situacions de vulnerabilitat. Programa formatiu en contractació pública per a professionals directius, tècnics i administratius dels Serveis Socials de les Administracions Locals

Propera edició (tardor 2023): Inici 9 de novembre (en línia, en català, els dijous de 9h30 a 12h)


Els processos de contractació pública per part de les Administracions Locals han anat evolucionant a partir de les diferents normatives que s’han aprovat al llarg dels anys. La Llei 9/2017 ha estat la darrera d’elles, i ha comportat canvis significatius en els processos. Per altra banda, els Serveis Socials, així com altres àrees de les Administracions Locals, recorren amb freqüència a la contractació externa de diferents serveis, alguns dels quals són molt rellevants tant pels imports com per l’impacte que tenen sobre les persones, com és el cas dels serveis d’atenció domiciliària, de teleassistència, d’intervenció socioeducativa o d’atenció a situacions de vulnerabilitat.

L’elaboració dels documents per a la contractació de serveis és una activitat essencial en la delimitació del model i les característiques del servei que es vol contractar, així com per l’establiment del marc de col·laboració entre els diferents agents que participaran en la seva prestació i provisió.

En el procés de contractació, hi ha dos documents que són clau: els plecs tècnics i els plecs administratius, que són els que regularan tota la vida del contracte i en els que s’ha de preveure tot el que succeeix i pot succeir durant la vigència del contracte, i establir els mecanismes per abordar-ho. Es tracta, doncs, d’un instrument que, a més dels requeriments legals i formals, ha de contenir tots els aspectes tècnics essencials per al compliment dels objectius previstos del servei que es contracta.

Aquest curs pretén oferir a les persones participants una introducció al procés de contractació pública posant el focus en l’àmbit dels serveis socials.

En col·laboració amb

Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials

Programes formatius

Curs de mesura i gestió de l'impacte social

Mesura i gestió de l’impacte social en el sector dels Serveis Socials

Mesura l’impacte social de les accions i intervencions de la teva organització amb aquest curs (25 h., en línia)
natalie grainger 8uB5kFKWWkk unsplash2

Auto-cura i gestió de l’estrès en els equips de serveis socials

Programa de formació-acció per a professionals de la intervenció social (16 h. en línia o presencial)
Com millorar la comunicació i la imatge dels Serveis Socials

Com millorar la comunicació i la imatge dels Serveis Socials

Canviar la manera d’explicar-nos per donar valor al que fem. (12 h., en línia o presencial)
De l’Atenció Centrada en la Persona al “Self-directed Support”

De l’Atenció Centrada en la Persona al “Self-directed Support”

Donar suport i acompanyar en la presa de decisions a les persones que s’adrecen als serveis socials. (16,5 h., en línia o presencial)