Easy reading, fer les web accessibles a les persones amb discapacitats cognitives

Publicacions Banc d’innovacions

Easy reading, fer les web accessibles a les persones amb discapacitats cognitives

Athena, Dart, FunkaNu, JKU, KI-I, PIKSL, Texthelp, TUD, W3C

Easy reading, fer les web accessibles a les persones amb discapacitats cognitives

Prova del software d’Easy Reading. Extreta de la web d’Easy Reading

Software per a usuaris d’internet amb discapacitats cognitives que ofereix un ampli paquet d’eines per fer fàcil la lectura i la comprensió de qualsevol pàgina web existent. Es pot instal·lar a l’ordinador d’aquelles persones que ho necessiten, i Easy Reading s’encarrega d’adaptar el contingut de les pàgines web de la manera que a l’usuari li sigui més útil: fent l’estructura més senzilla; canviant els colors i el disseny; explicant el contingut amb símbols, vídeos o imatges; definint les paraules que inclou el text; passant el text a veu; etc. El software ofereix totes aquestes funcions de forma semi automàtica, atès que requereixen una certa interacció amb l’usuari.

Per desenvolupar el projecte s’ha utilitzat el “peer research” per tenir en compte les necessitats reals dels usuaris, involucrant aquelles persones que faran servir el producte final, en aquest cas persones amb discapacitats cognitives. Aquestes són el grup objectiu principal d’Easy Reading, però no l’únic, ja que també se’n poden beneficiar persones grans amb deteriorament cognitiu o altres persones amb dificultats cognitives.

Easy Reading

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials