Easy reading, fer les web accessibles a les persones amb discapacitats cognitives

Publicacions Banc d’innovacions

Easy reading, fer les web accessibles a les persones amb discapacitats cognitives

Athena, Dart, FunkaNu, JKU, KI-I, PIKSL, Texthelp, TUD, W3C

Easy reading, fer les web accessibles a les persones amb discapacitats cognitives

Prova del software d’Easy Reading. Extreta de la web d’Easy Reading

Software per a usuaris d’internet amb discapacitats cognitives que ofereix un ampli paquet d’eines per fer fàcil la lectura i la comprensió de qualsevol pàgina web existent. Es pot instal·lar a l’ordinador d’aquelles persones que ho necessiten, i Easy Reading s’encarrega d’adaptar el contingut de les pàgines web de la manera que a l’usuari li sigui més útil: fent l’estructura més senzilla; canviant els colors i el disseny; explicant el contingut amb símbols, vídeos o imatges; definint les paraules que inclou el text; passant el text a veu; etc. El software ofereix totes aquestes funcions de forma semi automàtica, atès que requereixen una certa interacció amb l’usuari.

Per desenvolupar el projecte s’ha utilitzat el “peer research” per tenir en compte les necessitats reals dels usuaris, involucrant aquelles persones que faran servir el producte final, en aquest cas persones amb discapacitats cognitives. Aquestes són el grup objectiu principal d’Easy Reading, però no l’únic, ja que també se’n poden beneficiar persones grans amb deteriorament cognitiu o altres persones amb dificultats cognitives.

Easy Reading