Fantova defensa que els Serveis Socials necessiten la intel·ligència de dades per poder-se universalitzar

Fantova defensa que els Serveis Socials necessiten la intel·ligència de dades per poder-se universalitzar

,
Cicle de reflexió “Big Data i Serveis Socials”

El dimarts 10 de març 2020 va tenir lloc la conferència de cloenda del cicle de reflexió “Big data i Serveis Socials”, organitzat per la Fundació iSocial, a càrrec de Fernando Fantova, doctor en sociologia expert en Serveis Socials i ex-viceconseller del Govern Basc.

Amb un aforament ple des de molts dies abans, les prop de 200 persones aplegades a l’auditori del Palau Macaya de Barcelona van tenir l’oportunitat de seguir la brillant dissertació del sr. Fantova entorn el repte que avui suposen el big data i la intel.ligència artificial per al sector dels Serveis Socials. La conferència fou presentada i moderada per Montse Cervera, presidenta de la Fundació iSocial, que va introduir el tema després d’una benvinguda a càrrec del sr. Josep Ollé, director del Palau Macaya; Toni Codina, director de la Fundació iSocial; Marta Aymerich, vice-rectora de la UOC; i Yolanda Lupiáñez, directora de transformació digital de la Fundació TIC Salut Social.

Amb el títol “Los servicios sociales ante la inteligencia de grandes cantidades de datos (big data)”, Fantova va oferir la seva visió, sempre aguda i clarivident, sobre l’impacte que aquesta innovació tecnològica pot suposar per als sistemes de benestar social. En primer lloc, segons Fantova, ajudarà a fer veure que l’activitat d’assignació de recursos a persones amb necessitats de subsistència, que l’anàlisi de dades pot convertir en més objectiva i, fins i tot, automatitzar, no té perquè seguir sent gestionada des dels Serveis Socials. I de l’altra, permetrà focalitzar els Serveis Socials en l’altra activitat que li és més pròpia: assegurar cures i suports a les persones per desenvolupar i complementar la seva autonomia per a decisions i activitats de la vida diària en relacions familiars i comunitàries. I no només això, sinó que en aquest àmbit permetrà fer més intel·ligents les valoracions propositives de les diverses disciplines que hi intervenen.

Segons Fantova aquests avenços, que la intel·ligència de dades pot impulsar, són imprescindibles perquè altrament el model actual de Serveis Socials és inescalable: no es podrà universalitzar, si no incorpora més tecnologia, al mateix temps que potencia les xarxes comunitàries.

A continuació, Fantova va desgranar amb més detall en quins aspectes el big data pot aportar impactes prometedors per a la millora del sistema de Serveis Socials: l’aportació d’evidències que facilitin i millorin el treball dels professionals a l’hora d’identificar resultats, factors i intervencions eficaces; un millor posicionament, comunicació i capilaritat de la xarxa pública en el territori; la integració vertical dels diversos Serveis Socials, que faciliti els itineraris de les persones; la integració horitzontal amb altres sistemes en funció de les necessitats de les persones; i la generació d’un ecosistema de coneixement i evidències sobre les pràctiques exitoses que poden ser escalables.

Fantova va exemplificar en els serveis públics d’atenció domiciliària el que pot aportar en un futur proper la intel·ligència de les dades: segmentació i geolocalització proactiva en funció d’indicadors de fragilitat funcional i relacional, i de factors contextuals habitacionals, urbanístics, econòmics i de serveis; flexibilització, territorialització i autogestió en els serveis; diversificació i integració d’intervencions domiciliàries, en medi obert, en equipaments, de teleassistència avançada o altres; iniciatives d’integració de serveis socials i sanitaris en els domicilis i la comunitat en diferents situacions i transicions del cicle vital; caminar cap a un continu entre Serveis Socials domiciliaris i no domiciliaris en un context de més diversitat d’alternatives habitacionals; i sinèrgies entre l’atenció comunitària i l’acció comunitària.

En definitiva, segons Fantova, es tracta d’utilitzar la tecnologia, com han fet altres sectors, perquè faci de palanca de les millores que el sistema de Serveis Socials avui necessita: avançar en la personalització de les intervencions, en l’eficiència econòmica, en la integració organitzativa, en la dinàmica col·laborativa, en l’impacte preventiu, en la legitimació social, en la qualitat ètica, en la governança democràtica i en la universalització política dels Serveis Socials.

El cicle de reflexió “Big Data i Serveis Socials” es clourà amb un document final de resum de tot el cicle, que la Fundació iSocial enviarà a les més de 400 persones que han participat en les diverses activitats organitzades entre setembre 2019 i març 2020. De moment ja es pot descarregar la presentació utilitzada per Fernando Fantova en la seva conferència.

Actualitat

El grup cooperatiu basc Agintzari, nova entitat membre d’iSocial – Agintzari euskal erakundeak iSozialean sartzea onartu du

El grup cooperatiu basc Agintzari, nova entitat membre d’iSocial – Agintzari euskal erakundeak iSozialean sartzea onartu du

Esdevé la tretzena entitat membre d’iSocial. Agintzari és un grup cooperatiu amb més de 40 anys de trajectòria i amb forta implantació a Euskadi. iSocial erakundeko hamahirugarren erakunde kidea da. Agintzari kooperatibak 40 urte baino gehiagoko ibilbidea du, eta ezarpen handia du Euskadin.
Recursos innovadors per a persones refugiades i immigrades

Recursos innovadors per a persones refugiades i immigrades

A Europa, arran de la crisi ucraïnesa s’han posat en marxa canvis ràpids en les polítiques d’acollida, així com noves iniciatives per oferir suport a les persones nouvingudes.
Els membres d’iSocial debaten sobre sistemes de mesura de l’impacte social

Els membres d’iSocial debaten sobre sistemes de mesura de l’impacte social

En un nou Cafè d’Innovació, en què hi van participar 11 entitats membres catalanes i basques.
Els serveis socials davant les noves vulnerabilitats causades per la digitalització: l’e-social work

Els serveis socials davant les noves vulnerabilitats causades per la digitalització: l’e-social work

E-social work, un nou camp d’intervenció per donar resposta a unes noves vulnerabilitats que agreugen moltes situacions ateses pels serveis socials. (Fundació iSocial, Maig 2022)