Formació-acció

Lideratge i innovació en Serveis Socials
Management i habilitats directives per a la millora contínua i la transformació

Programes de formació-acció per a professionals i equips de Serveis Socials

L’esperança és com un camí al camp: quan moltes persones el prenen, es converteix en realitat (Proverbi xinès)

Introduir la innovació als equips de Serveis Socials, per aconseguir una prestació de serveis de qualitat que respongui a les noves necessitats i expectatives de cada territori, porta implícit l’adopció de canvis en l’organització i el desenvolupament de la feina diària, l’adopció de TIC i de noves eines i metodologies que ho facin possible, i un lideratge proactiu per part dels/les professionals que exerceixen funcions directives.

Per millorar l’impacte de la intervenció dels equips professionals, els equips de Serveis Socials impulsors del canvi necessiten eines, confiança i creativitat per portar a la pràctica les millores identificades.

Objectius:

Donar eines als/les professionals de Serveis Socials municipals i comarcals que exerceixen funcions directives i/o de coordinació, perquè afrontin de manera innovadora i creativa amb els seus equips els desafiaments de millora i de transformació que l’organització demana. Acompanyar els equips en la implementació pràctica dels aprenentatges assolits.

Activitats:

Programa de 45 h., format per una sessió de presentació, 15 workshops i una sessió de cloenda. Dies i horaris a convenir.

També s’ofereix, de manera opcional, un procés d’acompanyament individual i grupal posterior al curs, durant 4 mesos, destinat a ajudar l’equip en la implementació pràctica dels aprenentatges adquirits.

Contingut de la formació:

Partint de l’anàlisi dels reptes actuals dels Serveis Socials i dels nous paradigmes, principis ètics i debats professionals que hi ha dins del sector, es treballen eines i solucions que permetin als professionals donar-hi resposta d’una manera proactiva: gestió del coneixement, innovació i gestió del canvi, coordinació d’equips, reunions amb intel·ligència col·lectiva, motivació i vinculació al projecte, gestió relacional, treball en xarxa, utilització de les TIC, planificació i direcció per objectius, monitoreig de processos, avaluació i gestió de la qualitat.

Es tracta d’un programa flexible que s’adaptarà a les necessitats i a les característiques pròpies de cada Ajuntament o Consell Comarcal.

Equip docent:

Equip de 8 persones expertes vinculades a diferents universitats i amb una llarga trajectòria de treball en el sector dels Serveis Socials

Coordinació:

Pilar Rodríguez (Treballadora social experta en gestió de serveis sociosanitaris, bioètica i drets humans. Directora de la Unitat d’Atenció a l’Usuari d’un hospital de l’ICS durant 14 anys, i des de 2001 Adjunta a Gerència i directora de la Unitat Operativa Sociosanitària d’ABD-Associació Benestar i Desenvolupament. Vice-presidenta de la Fundació iSocial)

Preu i condicions:

Demaneu més informació i el dossier complet del programa (P1) a

Pin It on Pinterest

Comparteix